Hur kan man skydda barndomshus från att en ingift säljer det efter förälderns bortgång?

2018-10-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min systers föräldrar är skilda och vår pappa är sedan länge sambo med en kvinna som inte har några egna barn. (Hon har en bror.) De har nu på ålders höst gift sig och hon är tydlig med att det var för att skapa trygghet åt sig själv. Vår pappa ägde en bostadsrätt samt farmor farfars gamla hus de nu alltså äger gemensamt. Hon ägde inget innan giftermålet. Vid en tillbyggnad av huset gjorde de en egen värdering av huset (ung 500') som motsvarar ung en fjärdedel av marknadsvärdet (ung 2 milj) och hon lade in hälften av denna värdering (ung 250'). Hon gjorde nyligen klart för oss att hon vill sälja huset när pappa går bort. Vi undrar vad detta innebär för oss och vad vi kan göra åt att vårt barndoms hus säljs av en av familjen utomstående?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Jag förstår att det är jobbigt att riskera att bli av med erat barndomshus så jag ska försöka hjälpa er så tydligt som möjligt!

Jag har förstått din fråga som att din pappa är gift och hans fru vill vid din pappas bortgång sälja ett erat barndomshus (tidigare farmor och farfars hus). De lagar som blir aktuella i detta fallet är Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB) och Ärvdabalken (förkortas ÄB). Eftersom du inte nämnt något om äktenskapsförord eller testamente utgår jag från att det inte finns några.


Bodelning efter bortgång

Innan det blir aktuellt med att dela ut arv efter det att er pappa avlider krävs det att det görs en så kallad bodelning. Det innebär att när en part i ett giftermål avlider ska den gemensamma egendomen fördelas.

Vid det tillfälle som din pappa gifte sig med sin fru blir deras tillgångar något som kallas för giftorättsgods. Detta innebär att de tillgångar som båda parterna tar med in i giftermålet blir gemensam egendom (om det inte finns något gällande äktenskapsförord som säger annat). (Se ÄktB 9 kap 1 §)

För er innebär detta att även den bostadsrätt som din pappa äger och huset som de äger tillsammans är gemensam egendom som båda har lika rätt till och det ska delas lika vid bodelningen.

Den del efter bodelningen som är er pappas kallas hans kvarlåtenskap och ska gå i arv.


Du och din syster har rätt att ärva av er pappa direkt

Du och din syster är något som kallas särkullbarn, eftersom ni enbart är er pappas barn. Ni är alltså barn utanför giftermålet. Rent juridiskt innebär det att du och din syster är de som har rätt att ärva när er pappa avlider (se ÄB 2 kap 1 § och ÄB 3 kap 1 §). Som särkullbarn har ni rätt att få ut arvet direkt. Regler om att efterlevande make ärver först är endast gällande för gemensamma barn (se ÄB 3 kap 1 §). (Detta med utgångspunkt att det inte finns något testamente).

Kortfattat så är det du och din syster som har rätt att ärva er pappas så kallade kvarlåtenskap.

Du och din syster får köpa ut barndomshuset

Så som jag tolkar din fråga så vill du och din syster inte sälja erat barndomshus utan vill hindra att den säljs av er pappas fru vid hans bortgång.

Eftersom båda äger huset gemensamt har inte din pappa möjlighet att testamentera och med säkerhet göra att du och din syster ärver huset. Den lösning som jag ser på problemet är att du och din syster får köpa ut frun från huset efter det att din pappa avlider. Detta innebär att ni får köpa den delen som frun äger av huset.


Sammanfattning

Efter det att din pappa avlider ska det göras en bodelning för att få ut din pappas kvarlåtenskap. Du och din syster ärver av din pappas kvarlåtenskaps gemensamt. Eftersom din pappas fru äger del av barndomshuset krävs det att ni köper ut hennes del av huset för att behålla det i familjen.

Vad kan du göra nu?

I första hand rekommenderar jag er att prata med er pappas fru. Framförallt för att se om hon verkligen vill sälja barndomshuset. Annars rekommenderar jag er att föreslå utköp av barndomshuset. Om ni vill ha mer detaljerad rådgivning råder jag er att ta kontakt med vår juristbyrå eller telefonrådgivning.

Hoppas du känner att du fick svar på frågan, annars får du ställa en till så ska jag försöka svara på den!

Allt väl

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2269)
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (72152)