Hur kan man skriva ett testamente med hänsyn till laglotten?

2020-06-10 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang arvsrätt och det gäller hur man tillfaller att ett barn ska få ut så LITEN del av arvet som möjligt?Hur bör man gå tillväga att skriva ett testamente så att endast 25 procent skall tillfalla ett barn (minimum) och resten av tillgångar och ägodelar ska gå till en sambo? Har man några skyldigheter att lämna arv till syskon eller får man lov att skriva över allt man äger på tex, en sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur du kan testamentera så mycket som möjligt av dina tillgångar till din sambo.

Eftersom du frågar om arvsrätt är det i Ärvdabalken (ÄB) som bestämmelserna finns.

Det finns ingen skyldighet att lämna arv till syskon
De personer i ditt liv som är berättigade arv från dig är dina bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är i första hand dina barn, om du inte har barn är det dina föräldrar och om dina föräldrar inte är i livet är det dina syskon (2 kap. 2 § ÄB). Alltså har du generellt sett ingen skyldighet att lämna arv till dina syskon såvida du har barn eller föräldrar i livet. Du kan därför välja att testamentera allt till din sambo.

Vad du ska tänka på när du skriver ditt testamente
Ditt barn är din bröstarvinge vilket innebär att barnet har rätt till laglott när du dör (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är den andel varje bröstarvinge får efter att ha delat lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket). Vill du skriva ett testamente där du endast lämnar laglott eller mindre till ditt barn kan du göra detta på ett par olika sätt.

Testamentera med fri förfoganderätt
Du kan skriva ett testamente där du anger att din sambo ärver dig med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att din sambo får spendera arvet från dig precis som denne vill med vissa begränsningar så att efterarv lämnas till ditt barn. Ditt barn har däremot rätt att kräva att få laglott direkt (7 kap. 3 § ÄB). Men du kan i ditt testamentet be att ditt barn respekterar din önskan och således få rätt till efterarv från dig, när din sambo går bort.

Testamentera med laglott
Du kan även skriva ett testamente där du anger att din sambo ska ärva hela din kvarlåtenskap med undantag från att laglotten ska tillfalla ditt barn direkt.

Testamentera med full äganderätt
Om du i ditt testamente skriver att din sambo ska ärva dig med full äganderätt innebär det din sambo ärver dig utan begränsningar. Din sambo får på så vis spendera ditt arv hur den vill. Det innebär att du inte testamenterar en laglott till ditt barn. Ditt barn kan däremot välja att jämka testamentet vilket innebär att barnet får ut sin laglott iallafall (7 kap. 3 § ÄB). Det kräver däremot aktivt handlande från barnet och måste göras inom sex månader från att barnet tagit del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattning
Jag har presentera ett par möjligheter för dig att testamentera din kvarlåtenskap så att ditt barn antingen ärver sin laglott eller inte. Du har även ingen skyldighet att lämna arv till dina syskon. Om du behöver hjälp att utforma ditt testamente är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86779)