Hur kan man se till så att en gåva INTE blir ett förskott på arv

2016-02-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag undrar hur texten bör se ut beträffande penninggåva till barn som INTE utgör förskott på arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom arvsrätten finns en presumtion om att det du som arvslåtaren under din livstid ger bort till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, denna presumtion existerar eftersom man utgår från att arvlåtaren oftast vill att varje barn ska få lika mycket. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken). Ett bra sätt att uttrycka denna vilja är att precis som du funderar; skriva ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet.

Den dagen det blir bouppteckning kan den arvingen som fick gåvan under vissa omständigheter bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till andra arvingar. Detta regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken och blir aktuellt vid situationer som t.ex. när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. I dessa situationer likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten). Då hjälper det inte att ha skrivit ett gåvobrev.

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att alla gåvor är ett förskott på arv men denna utgångspunkt kan brytas om man uttryckligen påstår att gåvan INTE är ett förskott. Man kan dock inte genom fula knep kränka en arvingens rätt till sin laglott.

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86869)