Hur kan man kompensera övertagande av gemensamt bohag?

2019-10-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej !Jag undrar hur det går till vid en delning av bohag? Tänker vi rätt om vi värdera våra möbler, mattor, tavlor mm kommer fram till ett värde t.ex 250 000 och delar det på hälften? Jag kan då köpa allt ihop för 125 000! Tänker vi rätt då?Vänligen,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning kan skötas mellan makarna/samborna och på frivillig basis regleras avtalsmässigt om makarna/samborna själva kan komma överens. Om de inte kommer överens kan man anlita en bodelningsförättare, men utgångspunkten är att parterna själva bestämmer och kommer överens om processen.

Vid bodelningen räknas makarnas/sambornas giftorättsgods eller gemensamma bohag samman och värdet av detta delas lika mellan dem. Vill någon av makarna/samborna överta bohag (eller bostad) kan detta göras genom avräkning på dennes lott eller genom att betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 10 § ÄktB respektive 16-17 § SamboL).

Om ni kommit fram till att bohaget sammanlagt är värt 250.000 kr och detta ska delas lika mellan er äger ni bohag för vardera 125.000 kr. För att överta allt bohag kan du ge 125.000 för att "lösa ut" din sambo/make så som du beskriver i din fråga förutsatt att samtycke till det finns.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer får du gärna skriva en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77247)