Hur kan man göra så att ett av barnen ärver så mycket som möjligt?

2020-09-04 i Testamente
FRÅGA
Hej, Min gamla mamma gick bort under våren. Kvar finns min pappa.Jag är deras enda gemensamma barn. (Har en syster som inte lever längre. Hon hade inga egna barn.)Min pappa hade en son utom äktenskapet. Sonen lever inte längre, men han har barn som är i livet.(Min pappa har betalat underhåll men aldrig haft kontakt med sonen.)Mina mamma hade ca 500 000 kronor i tillgångar när hon dog. Min pappa har ungefär lika mycket.Så sammanlagt finns det alltså cirka en miljon kronor på banken.Mina föräldrar har inga testamenten eller andra papper skrivna. Fråga:Min pappas vilja är att ge mig så mycket som möjligt av pengarna.Hur och vad finns att göra?Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så har din pappa tre barn, dig, din syster som är avliden och ej hade några barn, samt din halvbror som är avliden men har efterlämnat två barn. När din pappa går bort så vill han se till att du ärver så stor del som lagen tillåter av hans tillgångar, istället för att du och din halvbrors barn ska få ärva till lika stor del.

Om jag har missuppfattat någonting ur frågan så är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga.

Hur arvet kan fördelas:

Regler kring arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

I 2 kap ärvdabalken så finns reglerna kring vem som ska ärva, där framkommer det att den avlidnes barn ska dela lika på arvet enligt huvudregeln (2 kap 1§ ÄB). Om din pappa vill frångå denna huvudregel så måste han skriva ett testamente.

Vi kan i arvsfrågan efter din pappa bortse ifrån din avlidne syster, då hon inte efterlämnade några barn och därmed påverkas inte din pappas arv av henne, då hon tyvärr avlidit före honom.

Din pappas andra son kan vi dock inte bortse ifrån eftersom han efterlämnade två barn efter sig, de får nämligen träda i hans ställe och ärva den del som han skulle ha ärvt av din pappa (2 kap.1§ ÄB). Detta påverkar dock inte storleken på vad de har rätt att ärva, utan de två får då dela på den del som deras pappa annars hade ärvt.

Arvslotten och Laglotten:

Han kan inte göra din halvbrors barn helt lottlösa, utan i 7 kap. ärvdabalken så finns regler om det som kallas för laglott. Laglotten är det som ens bröstarvinge har rätt att ärva som minst enligt lagen, vilket är halva arvslotten (7 kap. 1§ ÄB). Det innebär att som bröstarvinge, vilket man är som barn till den avlidne, så har man laglig rätt till att få som minst hälften av det man skulle ha fått om inget testamente fanns- och man strikt följde ärvdabalkens arvsordning i 2 kapitlet ärvdabalken (vilket då hade varit arvslotten).

I ert fall då ni är två (din halvbrors barn räknas här som en, eftersom de får dela på en arvslott) som ska dela på arvet efter din far så skulle arvslotten ha varit 50% var, och därmed blir laglotten 25%. Din halvbrors barn har därmed laglig rätt att ärva minst 25% av din fars tillgångar när han går bort.

Däremot så kan din pappa välja att ändå skriva ett testamente där han testamenterar alla sina tillgångar till dig. För det blir inte automatiskt ogiltigt, utan då måste din halvbrors barn påkalla jämkning av testamentet inom sex månader ifrån det att dem erhöll del av testamentet för att kunna få ut sin andel (7 kap 3§ ÄB).

Om din pappa däremot vill undvika eventuella tvister kring detta så ska han skriva ett testamente där han testamenterar 75% av sina tillgångar till dig och de övriga 25% till din halvbrors barn, om det inte finns ytterligare personer han vill ta upp i sitt testamente. Han kan dock aldrig ge mindre än 25% var till dig och till sin brors barn att dela på, utan att riskera att ni då begär jämkning av testamentet (7 kap 1§ ihop med ).

Pengarna som kommer ifrån din mammas del kommer inte din halvbrors barn att ha någon rätt att ta del av, utan de pengarna ärver enbart du, när din far har gått bort (3 kap. 2 § ÄB).

Hur man skriver ett testamente:

Regler kring hur ett testamente ska upprättas hittar du i 9-10 kap. ärvdabalken.

Kortfattat så måste testamentet upprättas skriftligt med två vittnen, som ska bevittna när din pappa skriver under testamentet, alternativt att han vidkänner sin underskrift i deras närvaro(10 kap. 1§ ÄB).

De som är vittnen behöver veta om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta om innehållet i testamentet (10 kap. 1§ ÄB). Vittnena måste vara 15 år fyllda och de får inte lida av en psykisk störning. Utöver det så får dem inte heller vara nära släkt med din pappa. Om din pappa har en god man, förvaltare eller förmyndare får inte heller denne vara vittne till testamentet.

Mina råd till din pappa:

-Han bör upprätta ett testamente där han förordnar om att du ska ärva 75% av hans tillgångar, medan din halvbror (varav barnen träder i hans ställe) ska ärva sin laglott på 25% av hans tillgångar. På det viset följder han ärvdabalkens regler och risken för en arvstvist efter hans bortgång minskas.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?