Hur kan man få ändring i sitt barns boende om det bor hos en av föräldrarna?

2019-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en snart 15-årig son som sedan 5 år tillbaka bor hos sin pappa i en annan stad. Han fick själv välja var han ville bo då vi separerade. Då valde han pappa. Det har nu kommit fram att han är rädd för sin pappa. Det var därför han valde att följa med honom annars visste han inte vilka konsekvenserna skulle bli. Nu ringer han mig ofta och berättar att pappa är dum. Bara skäller och är hotfull. Jag vet precis hur det är. Jag levde med det i nästan 20 år. Sonen är tydlig med att jag inte får berätta för någon. Men han vill till mig. Han är dock rädd att det ska ta för lång tid att byta skola och att när han väl berättar för andra så måste han bo kvar hos sin pappa under tiden som skolbytet sker. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag förstår att han mår dåligt. Det gör jag med som sitter i en annan stad och inte kan påverka så mycket. Har bett sonen att prata med kurator så kanske hen kan hjälpa till. De har väl tystnadsplikt. Går det att lösa sånt här snabbt och enkelt? Pappan är alltså riktigt hotfull. slår inte men är verbalt riktigt dum. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du önskar att sonen ska bo hos dig istället för fadern, och hur man således kan gå tillväga för att denna flytt ska ske så fort så möjligt.

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Utgångspunkten i dessa ärenden är att barnet ska hos sin vårdnadsförälder fostras så barnets utveckling gynnas och att den har sina behov tillgodosedda. Man utgår alltså från vilken av föräldrarna som bäst kan tillgodose barnets bästa. Om ett barn riskerar att fara illa hos en av vårdnadshavarna kan man ansöka om att byta vårdnadsförälder och därmed boende (6 kap. 2; 2a och 14a § FB). Det finns även möjlighet att upprätta ett avtal direkt med fadern om att flytta boende, således måste socialnämnden godkänna detta (6 kap. 14a § andra stycket FB).

Vad bör du göra nu?

Om det är så att du är orolig att ditt barn far illa och att det ligger i sonens bästa att skifta boende bör du kontakta en jurist samt socialnämnden. Vi kan bistå med juridisk hjälp vid denna typen av tvister. Du kontaktar oss via denna länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll