FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/04/2018

Hur kan man använda enskild egendom för att täcka gemensamma kostnader samtidigt som egendomen förblir enskild?

Hur kan vi skydda varandra och samtidigt vara rättvisa mot särkullbarn?

Vi ska gifta oss om några månader och behöver hjälp att hitta en bra ekonomisk framtid tillsammans.

Följande gäller:

C äger en fastighet värd 7.000 000, med lån på 2.100 000 och har ett sparande på 800 000.

A äger en fastighet värd 1.300 000 med lån på 300 000 och har ett sparande på 200 000.

Både A och C har livförsäkringar på 500 000, som planeras att höjas till 1.000 000.

C har två barn sedan ett tidigare äktenskap och A har två barn sedan ett tidigare äktenskap. C är 12 år äldre än A.

Vi har fått rådet att skriva ett äktenskapsförord där vi låter våra fastigheter och vårt sparande vara enskild egendom. A + barn skulle då flytta in i C's hus, sälja sitt hus och placera vinsten från försäljningen i t.ex. fonder som en försäkring vid ev. skilsmässa.

Men vi önskar dela så mycket som möjligt gemensamt och vill inte vara tvingade att binda kapital, alltså försäljningen av A:s fastighet. Vi vill kunna använda det kapital som vi har till familjen istället för att vara tvungna att ta lån om vi ska göra en ny investering. Däremot vill vi inte att C blir alltför lidande om vi, i värsta fall, skulle gå isär om några år. Ingen av oss vill att huset ska säljas för att ingen kan lösa ut den andre (vare sig vid skilsmässa eller om någon av oss dör).

Vilka olika alternativ finns det där vi tar ansvar för varandra och vårt gemensamma liv i första hand, men också för våra respektive barns arv i andra hand?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (Äktb).

Om ni skriver ett äktenskapsförord som gör husen till enskild egendom är även egendom som träder i dess ställe, dvs pengarna ni får om ni säljer huset. Dock gäller inte detta avkastning om ni inte föreskrivit detta i ert äktenskapsförord (7 kap 2 § Äktb). Det finns alltså inget krav på vad ni gör med pengarna efter försäljningen för att de ska fortsätta vara enskild egendom.

Det kan dock vara bra att förvara dessa på ett separat konto eller på något annat sätta hålla koll på var pengarna är för att undvika osäkerhet vid en eventuell skiljsmessa. Viktigt att tänka på är att om enskild egendom används för att förbättra giftorättsgods, tex betalar för reparationer för en gemensam bil är fortfarande hela bilen giftorättsgods. Om mycket pengar spenderas på detta vis kan det finnas anledningen att jämka bodelningen enligt 12 kap 1 § ÄB.

Eftersom ni vill använda vinsten från försäljningen från A:s fastighet till gemensamt bruk kan ni skriva ett äktenskapsförord som gör detta till A:s enskilda egendom. Inköp med bara dessa pengarna kommer fortfarande vara A:s enskilda egendom, men pengarna kan fortfarande användas. Om enskild egendom och giftorättsgods används för att köpa samma sak är rättsläget osäkert men i doktrinen antas det att om förhållandet mellan insatserna är någorlunda lika kommer egendomen ha blandad karaktär.

Det går att skriva nya avtal under äktenskapet som gör viss egendom enskild, ni kan alltså under äktenskapets gång justera er egendoms karaktär för att motsvara det förhållande ni vill ha.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?