Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?

2020-09-28 i Testamente
FRÅGA
Kan jag ta över mormors hus när hon dör. Hon har en son men han bryr sig inte alls. Kan jag då ta över hennes hus eller måste hon skriva ett testamente för att jag ska ta över? Eller kan jag bara ta över de och fortsätta ta över lånet på huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt i din fråga vad det finns för släktingar i livet förutom du och din mormors son. I mitt svar utgår jag därför från att din mormor har två barn, din mor och sonen. Jag utgår också från att din mor inte är i livet och att du inte har några syskon. Skulle detta inte stämma har jag utformat mitt svar på ett sätt så att du förhoppningsvis kan utläsa vad som gäller ändå.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Enligt den legala arvsordningen kan du inte ta över huset utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftet

Att din mormors son inte bryr sig förändrar inte hans rätt till arv enligt den legala arvsordningen. Han tillhör den första arvsklassen och har tillsammans med dig rätt till din mormors kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). (Är din mor vid livet så är det dock hon, och inte du, som ärver din mormor.)

När din mormor går bort så uppstår ett dödsbo som består av hennes tillgångar och skulder (18 kap. 1 § ÄB). Enligt den legala arvsordningen har arvingarna rätt till en viss andel i dödsboet/kvarlåtenskapen och självaste fördelningen av egendomen sker genom arvskiftet. I och med arvskiftet så upphör också dödsboet.

Arvskiftet är ett privat avtal mellan de som ska ärva (23 kap. 1 ÄB). Vid arvskiftet finns det alltså en möjlighet för dig att komma överens med din mormors son om vem som ska ta vad i din mormors kvarlåtenskap (23 kap. 3 § ÄB). Om värdet på din andel i kvarlåtenskapen inte motsvarar värdet på huset så kan ni komma överens om att du ska utge ett visst belopp till honom. Det står er också fritt att komma överens om att du övertar huset utan att du kompenserar honom. När ni är klara ska ni upprätta en skriftlig handling över vad ni har kommit överens om. Denna handling ska ni också ska skriva under (23 kap. 4 § ÄB).

Finns det inget testamente så kan du med andra ord inte ta över huset och lånet utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftet.

Det kan vara en god idé att upprätta ett testamente för att säkerställa din rätt till huset

Med ett testamente kan den legala arvsordningen åsidosättas (11 kap. 1 § ÄB). Testamentet kan också, till skillnad från den legala arvsordningen, ge dig rätt till specifik egendom. Om din mormor testamenterar huset till dig så behöver du alltså inte uppnå en överenskommelse med sonen avseende huset. Undantag föreligger dock för det fall sonen skulle påkalla jämkning för att få ut sin laglott och din mormors övriga tillgångar inte kan täcka laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgör hälften av det som sonen skulle ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). Jämkar han inte testamentet inom sex månader så faller hans rätt bort (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Även om det finns en risk för att sonen påkallar jämkning så utgör testamentet den bästa lösningen för att säkerställa din rätt till huset när din mormor går bort.

Viktigt att tänka på är att se till att testamentet uppfyller alla formkrav så att det blir giltigt. Din mormor kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett testamente hos oss här: https://new.lawline.se/products/1

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?