FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/07/2019

Hur kan jag skriva över min hälft av bostaden på min make vid bodelningen?

Hej. Jag och min man ska skiljas, vi står bägge som ägare på huset men han står ensam på alla lån som är på huset. Hur går ja tillväga för att skriva över mina 50 procent på huset till honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om äktenskapsskillnad och bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Eftersom jag inte är säker på hur långt ni framskridit i er skilsmässa kommer jag redogöra för ett antal olika metoder genom vilka ni kan skriva över din hälft av huset på honom. Först kommer jag kort att redogöra för hur äganderätten till makars egendom är uppbyggd.

All egendom makar äger är som huvudregel giftorättsgods

Utgångspunkten i ett äktenskap är makar själva äger sin egendom och ansvarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Vid äktenskapets upplösning, oavsett vad detta beror på (skilsmässa eller bortgång) ska som utgångspunkt det gemensamma boets tillgångar emellertid delas lika mellan makarna, oberoende av vem som tidigare ägt vad (ÄktB 9 kap. 1 §). Huvudregeln är att alla tillgångar som makarna äger utgör s.k. giftorättsgods som ska ingå i denna delning (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta är ju förstås en ganska ingripande skyddsregel till förmån för den fattigare maken, och det finns därför många sätt att kringgå giftorättsystemet.

Det går att avtala bort likadelningen

Genom att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskapets bestående kan makarna prelimärt – utan att äganderättsförhållande ännu förändrats – bestämma hur deras egendomen ska fördelas mellan dem vid en eventuell bodelning. Genom att göra egendomen enskild kommer den helt enkelt inte ingå i bodelning (ÄktB 7 kap. 2 §). Därutöver ska egendom vara enskild om någon av makarna ärvt eller fått den i gåva med föreskrift (krav från givaren) om att den ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord reglerar som tidigare sagt inte äganderätten till egendomen – det sker först efter att bodelningen genomförts. Därför krävs det att man faktiskt själv äger den egendom man gör till enskild.

I ert fall verkar det som att skilsmässan inletts eller i vart fall är mycket nära förestående. Det är därför kanske för sent att upprätta ett äktenskapsförord. Dessutom skulle inte hela huset kunna göras till din makes enskilda – eftersom du faktiskt har självständig äganderätt till ena hälften. Teoretiskt skulle innan skilsmässa och bodelning du kunna skänka din andel av huset som gåva till din make, men detta är en relativt komplicerad process som kräver att gåvan registreras och att du tas bort från lagfarten (ÄktB 8 kap 1 §). Efter att ha gjort detta skulle din exman emellertid kunna föreskriva om hela huset som sin enskilda egendom. Som sagt krävs det dock att detta görs innan ansökan om skilsmässa.

Det går att upprätta föravtal om bodelning

En annan lösning för att uppnå detta resultat – att han ska få huset i sin helhet – kan ni dock få till stånd i själva bodelningen, i det som kallas lottläggningen, genom att helt enkelt räkna in hela huset på hans bodelningslott (ÄB 11 kap. 7 §). Du kommer äganderätten övergå till honom efter genomförd bodelning. Vill ni binda er juridiskt till denna lösning skulle jag rekommendera att ni upprättar ett föravtal med detta innehåll (ÄktB 9 kap. 13 §). Föravtalet kommer ligga till grund för den följande bodelningen och det krävs för giltighet att det upprättats skriftligt, efter ansökan om skilsmässa, men innan bodelningen genomförts.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”