Hur kan jag se till att min halvbror inte ärver efter mig?

2021-08-10 i Testamente
FRÅGA
Om jag dör. Och om inte min mamma lever då jag dör. Är det då så att min halvbror ärver mig? Jag har inga barn.Hur kan jag se till att min halvbror inte får ärva mig?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din halvbror och du har samma mamma.

Arvsordning

Eftersom du inte har några barn, vilka tillhör 1:a arvsklassen, se 2 kap 1 § ärvdabalken, går arvet efter dig till dina föräldrar. Din mamma ärver dig med hälften och din pappa med andra hälften. Om din pappa är avliden och i sin tur inte har några barn, går hela arvet till din mamma. I det fall din mamma är avliden tillfaller hela arvet efter dig din halvbror, förutsatt att du inte har några andra syskon. Detta gäller enligt 2:a arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken.

Testamente

Det är bara barn till arvlåtaren (1:a arvsklassen, kallas bröstarvinge) som har laglig rätt till hälften av sin arvslott. Den rätten kallas laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.

Om du inte vill att din halvbror ska ärva efter dig kan du genom ett testamente se till att kvarlåtenskapen efter dig går till en vän, förening, forskning eller välgörenhet. Det är dock viktigt att du uppfyller vissa formkrav för att testamentet ska bli giltigt, se 10 kap 1-2 §§ ärvdabalken. Det ska vara ett skriftligt testamente som två vittnen samtidigt undertecknar och vidkänner sina namn med. I det fall testamentet inte är korrekt upprättat, kan din halvbror klandra testamentets giltighet och därmed erhålla hela arvet, se 14 kap 5 § ärvdabalken och 13 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Om du inte vill att din halvbror ska ärva efter dig, kan du upprätta ett testamente, där det framgår att kvarlåtenskapen efter dig ska tillfalla någon annan. Var noga med att upprätta ett testamente som uppfyller de formkrav som gör det giltigt. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med det.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96509)