Hur kan jag försäkra mig om att särkullbarn endast får sin laglott?

2018-01-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Är gift vi har 3 gemensamma barn och min man har 2 särkullbarn från tidigare äktenskap.Mina föräldrar har 2 fastigheter och kapital som jag och min bror får ärva. Min man och jag har skrivit testamente där vi angett " Den av oss som överlever den andra skall med fri förfoganderätt erhålla den först avlidnes behållna kvarlåtenskap med följande undantag: Skulle jag X avlida först skall mina barn XX och XXX utfå sina laglotter vilka skall utgå i forma a kontanta medel, varigenom den efterlevande ges möjlighet att överta den gemensamma bostaden med därtill hörande inre och yttre lösöre.Min fråga gäller hur jag skall försäkra mig om att säärkullbarnen inte skall få tillgång till det arv jag får av mina föräldrar. Vad bör jag min man skriva för att särkullbarnen endast skall få sin laglott efter min man och inget av det jag ärver skall ingå i vår giftorätt.Vilka juridiska dokument bör vi upprätta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du eller din man avlider kommer det först göras en bodelning, skulle din man ha mindre tillgångar än du finns det en risk att dina föräldrars arv blir hans giftorättsgods (detta förutsätter att du fått ut dina föräldrars arv vid bodelningen). Ett äktenskapsförord skulle göra egendomen du fått från dina föräldrar till enskild egendom och ska därför inte räknas in i bodelningen.

Skulle du avlida före dina föräldrar kommer ditt arv gå till dina barn istället. Särkullbarnen får alltså inte en del av detta.

Efter bodelningen ska ett arvskifte göras. Eftersom ert inbördes testamente beskriver att den andre ska få fri förfoganderätt betyder detta att om din man skulle avlida först får du fri förfoganderätt över hans kvarlåtenskap (förutom särkullbarnens laglott om de kräver ut den direkt). När du sedan avlider kommer den delen som du ärvde med fri förfoganderätt ges i efterarv till din mans barn. Vill ni att särkullbarnen endast ska få laglotten måste detta framgå av testamentet. Ni måste alltså skriva var din mans pengar skulle gå efter det att du ärvt dem med fri förfoganderätt. Detta kallas även sekundosuccession.

Jag skulle alltså slutligen rekommendera er att ni skriver ett äktenskapsförord där ni skriver att arvet efter dina föräldrar är din enskilda egendom. Detta kan ni alltså göra redan innan du har fått arvet. Förutom detta kan ni lägga till bestämmelser kring sekundosuccession i ert testamente.

Hoppas detta besvarade er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98669)