Hur kan jag få umgänge med mina barn när den andra föräldern har ensam vårdnad och inte vill samarbeta?

2019-08-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag behöver få veta mina rättigheter till umgänge med gemensamma barn när pappan har ensam vårdnad?Enligt pappan så hatar han mig och vill att jag ska hålla mig borta, han säger även att barnen hatar mig och aldrig mer vill träffa mig. Jag får höra saker som "-Lycka till att prata med mig ang umgänge när du är så vidrig och sinnessjuk"Där måste finnas något att göra åt detta? Barnen är våra biologiska, 11 år och 6 år gamla.Vi har varit skilda i två år och han är inte tilldömd ensam vårdnad.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Hur jag förstår din fråga:

Pappan till dina barn har ensam vårdnad av barnen, men har ej tilldelats vårdnaden genom ett domstolsbeslut. Ni har inte avtalat om umgänge. Du önskar att träffa barnen och få till ett umgänge. Pappan till barnen vill inte samarbeta i frågan. Du vill nu veta hur du kan få umgänge med barnen och vilka rättigheter du har.

I mitt svar nedan kommer jag först att förklara hur regleringen för umgänge ser ut, och vilka faktorer som är viktiga i en bedömning av om umgänge ska ske. Därefter kommer jag presentera några alternativ för hur du kan gå vidare med umgängesfrågan. Lagen som reglerar umgänge är föräldrabalken (FB), vilken jag kommer att hänvisa till i mitt svar. Jag kommer även att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL).

Barnets rätt till umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, och ofta rör sig det om att barnet ska få träffa den förälder som barnet inte bor hos (FB 6 kap. 15 §). Observera att rätten till umgänge är till för och tillkommer barnet. Bestämmelsen syftar alltså inte på att tillgodose förälderns behov av att ha kontakt med sitt barn.

Umgänget innebär att barnet och föräldern på något sätt har kontakt med varandra. Det kan innebära att barn och förälder träffas, men kan även ske endast genom telefonkontakt. I vissa fall medverkar en person utsedd av socialnämnden vid umgänget som ett särskilt umgängesstöd (FB 6 kap. 15c §).

Båda föräldrar har en plikt att tillgodose barnens behov av umgänge med den förälder som inte är boförälder

Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor hos (FB 6 kap. 15 § andra stycket).

Du och barnens pappa är alltså båda skyldiga att sörja för att barnen får behovet av umgänge med dig tillgodosett.

Barnets bästa

Frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge ska alltid bedömas utifrån vad som får anses vara barnets bästa. Vad som är barnets bästa är dels en fråga om barnets säkerhet. En riskbedömning ska göras utifrån frågan om barnet befaras utsättas för övergrepp, föras bort, hållas kvar eller annars fara illa. Dels ska en bedömning göras utifrån barnets eget behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnets individuella behov och förutsättningar är även en viktig del i bedömningen av vad som är bäst för barnet. I takt med att barnet blir äldre och mognare läggs större vikt vid barnets egen vilja och inställning till att ha kontakt med sin förälder (FB 6 kap. 2a §).

Umgängesavtal

Föräldrarna kan i samförstånd med varandra ingå ett umgängesavtal som reglerar formerna för barnets kontakt med den förälder som inte är boförälder (FB 6 kap. 15 a § tredje stycket). Detta avtal ska lämnas till socialtjänsten för godkännande. Givetvis sker en bedömning av om avtalet är i enlighet med barnets bästa.

Umgängesvtalet blir juridiskt bindande och ska följas av föräldrarna, som annars kan utkräva sina rättigheter enligt avtalet i domstol.

I ditt fall utgår jag från att ni inte kan komma överens om ett sådant avtal på egen hand, eftersom barnens pappa uttryckt att han inte vill tala med dig om umgänget. Jag vill ändå informera dig om att det finns möjlighet att få hjälp att i vart fall få till ett så kallat samarbetssamtal, med socialtjänstens medverkande.

Samarbetssamtal

De flesta kommuner erbjuder hjälp för föräldrar att komma överens i frågor om barnet. Det kallas för samarbetssamtal, och sköts av socialtjänsten (SoL 5 kap. 3 § och FB 6 kap. 18 §). Verksamheten kallas ofta för familjerätten eller familjerådgivningen.

Målet med samarbetssamtalen kan vara att nå enighet och en gemensam överenskommelse i frågan om umgänge. Ni föräldrar kan också få hjälp att upprätta ett umgängesavtal. Samarbetssamtal får endast ske om det antas vara för barnets bästa. Formerna för genomförandet av samarbetssamtalen kan variera mellan kommuner.

Domstolen kan avgöra om umgänge ska ske

Att delta i ett samarbetssamtal är frivilligt, och varken du eller socialtjänsten kan tvinga barnens pappa till ett sådant samtal om han vägrar. Att visa att du är villig att samarbeta med pappan i frågor som rör barnen är dock något positivt om umgängesfrågan skulle bli domstolens sak att besluta om. Det sista alternativet jag rekommenderar att tillgå är att domstolen får avgöra om umgänge ska ske (FB 6 kap. 15a § första stycket).

Det vanligt att domstolen remitterar samarbetssamtal parallellt med förstadiet i en domstolsprocess om föräldrarna inte redan har utnyttjat möjligheten (FB 6 kap. 18 § andra stycket). Domstolen kan även utse en medlare som ska försöka få föräldrarna att komma överens (FB 6 kap. 18a §).

Skulle det gå så långt att du väljer att ta saken till domstol så gör du det genom att skriva en stämningsansökan du ger in till tingsrätten. Om du väljer att ta saken till domstol råder jag dig att skaffa dig ett juridiskt ombud. Jag vill understryka vikten av att först försöka få till en överenskommelse, eller i vart fall ett samarbetssamtal med barnens pappa. En process i domstol kan bli såväl kostsam som känslomässigt uppslitande för alla inblandade.

Mitt råd till dig är att kontakta socialtjänsten i din kommun för att gå vidare med umgängesfrågan.

Jag hoppas mitt svar kan vara till hjälp för dig att göra en egen bedömning av hur du vill gå vidare med umgängesfrågan, med förhoppning att detta kan lösa sig för dig. Tror du att du behöver mer ingående juridisk hjälp eller har ytterligare frågor av privat karaktär finns möjlighet att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Självklart har du även möjlighet att ringa till Lawlines telefonrådgivning, som är gratis vid första kontakten, på telefonnummer 08 - 533 300 04, vardagar mellan kl. 10-16.

Om jag har missförstått din fråga, eller det är något annat du undrar, är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga till oss.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3496)
2020-08-10 Överlåta samägd fastighet till frun
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (82690)