Hur kan jag få reda på om min pappa avlider?

2020-04-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag har ingen kontakt med min pappa sen 20 år. Är ett sk särkullsbarn.Så jag undrar om jag får reda på om han avlider?Jag har själv 3 barn som frågat om deras farfar, jag har hela tiden varit ärlig mot mina barn och sagt att farfar vill inte ha någon kontakt med mig.Så vore tacksam om ni kunde ge svar på min fråga.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnen är dödsbodelägare

Enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är efterlevande make/maka, arvingar och testamentstagare dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt ska förvalta egendomen efter den avlidne, om ingen särskild dödsboförvaltning anordnas.

Barn till den avlidne är s.k bröstarvingar, och har rätt att ärva minst sin laglott av förälderns egendomar (2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB). Det går således inte att göra sina egna barn arvlösa genom exempelvis testamente.

Dödsbodelägare ska bli underrättade

Den som har hand om egendomen (andra dödsbodelägare, särskild förvaltare, sambo eller annan) ska underrätta övriga dödsbodelägare (18 kap. 2 § 1 st ÄB). Dödsbodelägare ska också enligt 20 kap. 2 § ÄB bli kallade till bouppteckningen.

Sammanfattningsvis, oavsett er relation kan inte din pappa göra dig arvlös. Som arvinge kommer du bli en dödsbodelägare om din pappa går bort, och den som vid tillfället förvaltar din pappas egendom har en skyldighet att underrätta samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91308)