Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

2020-12-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min son är 20 år gammal och bor hemma hos mig, han vill varken jobba eller plugga, han är dömt till skyddstillsyn för narkotika brott just nu. Problemet är att jag orkar inte med bråk hemma och jag vill att han ska flytta och tar kontakten med socialnämnden för att få stöd men han vill inte. har jag rätt att begära avhysning för att han lämnar bostaden. vad kan jag göra i så fall. Det går inte för oss att bo tillsammans pga bråk , hot och psykisk kränkning .
SVAR

Hej!

Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot barnet, en del av denna skyldighet omfattar att man som förälder låter sitt barn bo kvar hemma. Underhållsskyldigheten har en förälder fram till dess att barnet fyllt 18 år eller annars tills dess att barnet slutat skolan på grundskole - och/eller gymnasienivå (7 kap. 1 § Föräldrabalken).

Eftersom din son är 20 år gammal har du som förälder inte längre en underhållsskyldighet och du har därför ingen skyldighet att låta honom bo kvar hemma hos dig. Det du i första hand ska göra är därför att tala med din son, förklara situationen och be honom flytta ut.

Eftersom du säger att det inte funkar för er att bo tillsammans kanske det inte heller är så enkelt som att enbart be honom att flytta ut. Det du istället bör göra är då att vända dig till kronofogden för mer konkreta handlingsalternativ, du kan exempelvis läsa på deras hemsida om hur avhysning går till: https://kronofogden.se/Vrakning.html.

Om du och din son har ett hyreskontrakt på vilket du är hyresvärd och han hyresgäst kan du säga upp avtalet och på sådant sätt få honom att flytta (12 kap. 5 § Jordabalk)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Marija Stevanovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91357)