Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken

2021-10-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, har en förälder kvar i livet och hon är 90 år och behöver hjälp med ekonomin m.m. Vi bor 15 mil från varandra och jag har en framtidsfullmakt från henne. Jag vill ha dispositionrätt på ett av hennes konton så jag kan betala räkningar samt förvalta hennes ekonomi utgifter kläder m.m. Hon har inget emot det och jag är den enda släktingen. Hon bor på äldreboende och är oftast sängliggande så det är svårt att få henne till banken. Närmaste kontor är 4 mil bort. Hur går vi tillväga för att lösa detta dilemma?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns sedan år 2017 en möjlighet för anhöriga att sköta ekonomin när någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 § Föräldrabalken). I behörigheten ingår att sköta den dagliga livsföringen. I detta innefattas i sin tur normalt att betala räkningar och dyl. genom dispositionsrätt till den närståendes konto.

Du skriver att du dessutom har en framtidsfullmakt. Det framgår dock inte huruvida du aktiverat framtidsfullmakten eller inte. Om du har aktiverat framtidsfullmakten bör det räcka att visa upp den för banken. Med tanke på att anhörig-behörighet i de flesta fall är tillräckligt så borde framtidsfullmakt som i normalfallet är en mycket mer omfattande behörighet absolut fungera.

Ett alternativ om du inte vill aktivera framtidsfullmakten är att din mamma skriver på en fullmakt för bankärenden. En sådan fullmakt kan banken ge dig.

Mitt råd är att du för säkerhets skull kontaktar din mammas bank och frågar hur du ska göra. Olika banker kan tolka dessa regler olika och kan ha olika rutiner.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97696)