Hur kan gamla brott finnas kvar i belastningsregistret?

2021-11-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Fick just hem ett exemplar från belastningregistret om mej själv som jag öppnade tillsammans med min nya arbetsgivare, trodde att det inte fanns nått men det gjorde det. Det senaste var 2014 för "försök till misshandel", påföljden blev 100 timmars samhälls tjänst, även stod ett trafikbrott "kört ett fordon med obetald fordonsskatt" och det hände 2007. Hur kan det stå i belastningsregistret ett trafik brott som är 15 år gammalt? Har även emellan 2007-2014 dömts för ringa narkotika brott, brott mot knivlagen men bara bötes straff. Gallras inte gamla brott bort eftersom åren går?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser avseende belastningsregistret finns i belastningsregisterlagen. Precis som du skriver gallras uppgifter i belastningsregistret efter viss tid. Hur lång gallringstiden är beror som huvudregel på vilken påföljd som man har dömts till.

Samhällstjänst kombineras alltid med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför ingen självständig gallringstid utan istället följer man gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen. För båda av dessa påföljder gäller en gallringstid på tio år. (17 § fjärde punkten belastningsregisterlagen) För bötesstraff gäller emellertid en gallringstid på fem år. (17 § nionde punkten belastningsregisterlagen)

Det finns dock ett undantag till huvudregeln. Om man före utgången av gallringstiden döms för ett nytt brott kommer inte uppgifterna att gallras så länge någon av dem finns kvar i registret. Undantaget innebär med andra ord att nya brott förlänger gallringstiden för gamla brott och dessa kommer då inte att gallras förrän gallringstiden för de nya brotten har gått ut. Undantaget aktualiseras vid alla nybegångna brott förutom när man döms till penningböter. Här är det dock viktigt att särskilja mellan penningböter och andra typer av böter; exempelvis dagsböter. Uppgifterna får till följd av denna regel behållas under längst tjugo år. (18 § belastningsregisterlagen)

I din situation gäller alltså följande: En viss gallringstid gällde för din trafikförseelse från 2007. Om du exempelvis fick böter till följd av förseelsen var den ursprungliga gallringstiden fem år. Enligt huvudregeln skulle uppgifterna alltså ha gallrats 2012.

Du nämner dock att du har dömts för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen mellan 2007 och 2014. Dessa brott medför ofta bötesstraff i form av dagsböter, vilket till skillnad från penningböter aktualiserar undantaget i 18 § belastningsregisterlagen. Om du dömdes för de nya brotten innan utgången av gallringstiden för det gamla brottet, medförde alltså undantagsbestämmelsen att gallringstiden för det gamla brottet förlängdes.

Din senaste dom är från 2014 och där dömdes du till samhällstjänst, vilket medför en gallringstid på tio år. Även här aktualiseras undantaget och alla brott som var i belastningsregistret sedan tidigare kommer att finnas kvar tills gallringstiden för det nya brottet har gått ut. Alla brott kommer alltså att finnas kvar i belastningsregistret tills 2024 förutsatt att du inte döms för ett nytt brott innan dess.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1634)
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott
2022-01-16 Kan man få ta en del av sitt fängelsestraff i fotboja ?

Alla besvarade frågor (98564)