Hur kan ett särkullbarn ärva en förälders nuvarande make?

2020-05-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make har inga barn. Jag har fyra. Vi vill att barnen ska ärva honom vid hans bortgång men först när även jag är död. Hur ska vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att ni gärna vill att dina barn från ett tidigare förhållande ska ärva din nya make, men att arvet först ska tillfalla barnen när även du har avlidit. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arv när det finns särkullbarn

Huvudregeln är att ett särkullbarn, dvs. barn från tidigare förhållanden, endast ärver sin förälder och gör detta direkt när föräldern har avlidit – detta innebär att dina barn endast kommer att ärva dig och inte din nuvarande make (3 kap. 1 § första stycket ÄB samt 2 kap. 1 § ÄB). För att kringgå detta och göra så att dina barn även ärver din nuvarande make, krävs det att din make upprättar ett testamente som anger vem som ska ärva honom och när detta ska ske.

I praktiken kommer ett testamente som anger att dina barn ska ärva din nuvarande make först när även du har avlidit, innebära att dina barn kommer ärva din make som om de var era gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB).

Upprättande av ett testamente

Man kan själv upprätta ett testamente, det är dock viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav som måste följas för att testamentet ska anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

1. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn

2. Två vittnen måste samtidigt närvara vid undertecknandet – dessa får inte vara under 15 år och inte vara släkt eller arvtagare (10 kap. 4 § ÄB)

Utöver ovannämnda formkrav är det viktigt att man skriver så tydligt som möjligt vad man vill åstadkomma för att få igenom sin vilja i testamentet – detta för att undvika eventuella oklarheter.

Eftersom att det kan vara svårt att själv skriva testamente så har ni alltid möjligheten att boka en tid med någon av våra duktiga jurister för att få hjälp med att utforma testamentet, så att ni är säkra på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan ni faktiskt har tänkt er.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91127)