Hur kan en make få betänketid vid äktenskapsskillnad?

2015-08-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Om båda makar vill skiljas (skriver på), och barnen är över 16 år, och en av makarna önskar prövotid på sex månader, medan den andre inte vill det -Finns det ett sätt att ändå få prövotid?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

5 kap. i Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, innehåller regler om betänketid. 5 kap. 2 § ÄktB anger att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Det viktiga är om ansökan om äktenskapsskillnad görs av makarna gemensamt eller av endast den ena. Direkt när den ena makens ansökan delgivits den andre, kan denne motsätta sig att det genast döms till äktenskapsskillnad.

En av makarna kan frånfalla en gemensam ansökan som ingivits till domstol. På samma sätt kan i ett mål där den ena make som först medgivit den andres yrkande om äktenskapsskillnad senare återkalla sitt medgivande. En ensidig återkallelse av en gemensam ansökan eller en återkallelse av ett medgivande som inkommer till tingsrätten innan dom har meddelats i målet kommer att utlösa betänketid.

Jag hoppas du blir hjälpt av svaret, hör gärna av dig igen annars!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85283)