Hur kan arvtagare påverka ett testamente?

2020-05-28 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min mor vill skriva testamente att hela hennes kvarlåtenskap ska delas lika till sina 4 barn som enskild egendom.Vad händer då om någon av oss 4 barn barn dör innan mor? låt oss säga att jag gått bort före min mor, får då mina barn/fru min 4:del fast det är enskild egendom?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om arv och arvsfördelning hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Genom att skriva ett testamente, där det föreskrivs att egendomen ska ärvas som enskild egendom skyddas egendomen genom att den inte kommer att ingå i bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider.

Hur arvet ska fördelas

Enligt testamentet efter din mor som du beskriver, ska hennes kvarlåtenskap delas lika mellan bröstarvingarna (barnen) till henne. Barnen får 1/4 vardera av arvet när din mor avlider. Om ett av barnen avlider innan föräldern så träder den avlidnes bröstarvingar in och delar på barnets lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta kallas istadarätt och innebär att om du skulle dö före din mor så skulle dina barn träda in i din plats och dela på din 1/4 av arvet. Din fru har dock inte någon laglig rätt till arvet efter din mor om du skulle avlida före modern.

Makes arvsrätt

Av frågan framgår inte om din mor är gift. Om din mor är gift när hon avlider kommer arvet att tillfalla hennes make som han äger med "fri förfoganderätt" (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att maken får förfoga över arvet på vilket sätt han vill men får inte testamentera bort det. Vid makens dödsfall kommer den del av arvet som härstammar från den först avlidna maken att tillfalla dennes arvingar. Detta förutsätter att maken är far till dig och dina syskon. Om maken inte är far till barnen har barnen rätt till arvet direkt vid hennes bortgång. Men maken har rätt till sin lagstadgade del. Är modern inte gift så kommer arvingarna få ut deras arv direkt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2729)
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

Alla besvarade frågor (88409)