Hur kan arvtagare påverka ett testamente?

Hej

Det är såhär att min farmor gått bort nu 2020 och min pappa gick bort för några år sedan vilket gör att jag har rätt att ärva det min pappa skulle ha ärvt. Jag godkände ett testamente där det stog att min faster ska få 150tusen + smycken och hennes son 50tusen. Och att resten av det hon äger ska delas 1/5. Men nu inefterhand berättar min farbror för mig att jag inte borde godkänt eftersom jag förlorar ca 200tusen som jag skulle ärvt från min farfar då de inte gjort arvskifte när han gick bort. Detta stog inte med i testamentet. Vilket gör att jag nu ångrar mitt godkännande. Har jag rätt att häva mitt godkännande då jag inte fått denna information av någon tidigare samt att det inte framgick i testamentet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått det så är det en fråga om godkännande av testamente och under vilka förhållanden som du skulle kunna dra tillbaka ditt godkännande av testamentet.

Arv regleras i ärvdabalken, som jag sen förkortar till ÄB. I Sverige utgår arvsfördelningen från den legala arvsordningen vilket innebär att man vid arvsfördelning utgår från ärvdabalkens regler som utgår från blodsband till den avlidne. Genom testamente kan man däremot själv fördela sitt arv i viss grad. Det framgår inte om din farmor och farfar var gifta men kommer att anta det när jag besvarar din fråga. Jag kommer även att anta att alla i uppgiften är bröstarvingar till sina föräldrar.

Arv efter avliden make

Var din farmor och farfar gifta så ärvde din farmor allt från din farfar för att om en make avlider så ärver den som fortfarande lever allt från den avlidne maken (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvskifte är när man fördelar arvet från den avlidne och vad din farmor och farfar gifta så innebär det att allt skulle tillfalla din farmor. När din farmor avled ska ett arvskifte ske och man utgår från förutsättningarna när hon avled.

Barn ärver istället

Istadarätten innebär att när en person som skulle fått ärva har avlidit, som din pappa, så ärver dennes barn i den personens ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det betyder att det din pappa skulle fått ärva från din farmor, ärver nu du. Har du syskon så delar ni lika på arvet som din pappa skulle fått.

Testamentets giltighet

Jag antar vidare att testamentet är giltigt enligt vilket bland annat innebär att när testamentet skrevs under så ska det ha bevittnats av två personer som inte är familj eller ska få ärva enligt testamentet, (9-10 kap. ÄB). I svensk rätt är en grundläggande regel att testatorns, i det här fallet din farmors, vilja ska respekteras så långt det går (11 kap. 1 § ÄB). Du har rätt till din laglott som troligtvis kommer vara uppfyllt genom att du ärver från din pappa, (7 kap. 1 § ÄB). Jag vet inte vilka pengar det rör sig om för er men laglotten är hälften av vad du hade fått om inte testamentet upprättats. Om det är så att du har fått din laglott av arvet, genom den 1/5 som din farmor bestämde, och testamentet är giltigt så finns det egentligen ingenting att godkänna enligt huvudregeln om att testatorns vilja ska respekteras, (11 kap. 1 § ÄB).

Laglotten får du däremot inte automatiskt utan kräver att du begär jämkning av testamentet vilket du har rätt till (7 kap. 3 § ÄB). Men får du din laglott genom 1/5 i testamentet så finns det ingen anledning för dig att göra det. Måste du däremot göra det så måste det ske inom sex månader från att du fick ta del av testamentet. Skulle du av någon anledning inte få din laglott så kan du väcka talan mot testamentstagaren, din faster och hennes son, men jag avråder det för att det är kostsamt och tar tid och har du fått din laglott genom testamentet så har du inget fall i domstol.

Testamentets utdelning

Din faster och hennes son har vad som kallas för ett legat anspråk på dödsboet. Det innebär att testamentet ger dem konkreta föremål eller belopp, vilket i det här fallet är pengarna och smyckena. Enligt huvudregeln ska legat fördelas innan dödsbodelägarna, din släkt, får sina andelar (11 kap. 1 § ÄB). Man kan räkna bort från en arvtagares laglott vad den fått som räknas som förskott på arv eller vad man får från testamente (7 kap. 2 § ÄB). Men man avräknar inte om testamentet reglerat denna fråga. Genom testamentet har din farmor redan beslutat att arvet ska fördelas med 1/5 efter att legat har delats ut, vilket gör att det inte heller går att använda för att försöka ogiltigförklara testamentet, (7 kap. 2 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att du inte kan ta tillbaka ditt godkännande av testamentet för att om det är ett testamente som uppfyller kraven för att vara giltigt så krävs det inte att du ger ditt godkännande. Testamentet är ändå giltigt och så länge alla som ska få arv får sin laglott, dvs hälften av vad arvet hade varit utan testamentet, så ska man respektera testamentet. Vad som kan vara bra för dig att kolla är om laglotten uppfylls genom testamentet.

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”