FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/09/2017

Hur hårt straffas en misshandel som är på gränsen mellan normalgraden och grov?

Maj 2013 på natten 00.30 så blir min dåvarande pojkvän aggressiv. Jag står i hallen och han springer mot mig från vardagsrummet, sparkar mig hårt i mellangärdet så jag viker mig & slår sedan med knuten näve över min högra tinning/käkben, efter det vart allt svart för mig och jag var avsvimmad. Fick suddig syn i två dygn, smärta över tinning/kindben fanns kvar upp till ett år efter. Var in till akuten för att dokumentera skadorna dagen efter det hänt. Tog mig ur detta misha delsförhållande början av 2015. Har först nu fått modet till att anmäla honom. Vad räknas detta som? Ringa misshandel? Misshandel? Blir det bara böter som straff? Isåfall hur mkt kan det landa på? Fick tyvärr inte igenom kontaktförbud och är fortf livrädd för denna karl. Är rädd att han kommer undan allting utan minsta lilla straff

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Misshandel och grov misshandel regleras i 3 kap. 5-6 §§ brottsbalken (BrB). Den misshandel som du har utsatts för låter inte som ringa. Ringa misshandel omfattar de allra lindrigaste misshandelsfallen som inte leder till några avsevärda kroppsskador. I rättsfallet NJA 1967 s. 237 bestod en misshandel i att gärningspersonen oprovocerat tilldelat målsäganden ett knytnävsslag mot munnen. Målsägandens underläpp behövde sys med tre stygn och han behövde leva på flytande föda i fem dagar. Högsta domstolen bedömde fallet som en misshandel av normalgraden. Jag har svårt att se att misshandeln som du utsatts för skulle bedömas lindrigare. Frågan är snarare om misshandeln är av normalgraden eller grov.

Tröskeln för att en misshandel ska betraktas som grov är relativt högt ställd. Lagtexten anger att man särskilt ska beakta "om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet". Mitt helhetsintryck av din berättelse är att det troligtvis är en misshandel av normalgraden, dock nära gränsen för grov misshandel. Jag vet emellertid för lite om dina skador och omständigheterna vid misshandeln för att uttala mig med säkerhet. Det är möjligt att misshandeln är att betrakta som grov, särskilt med beaktande av de långvariga skador som du beskriver.

Straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i minst fjorton dagar och högst två år (för grov misshandel är straffet lägst fyra och höst tio år enligt den lag som gällde när misshandeln skedde). Det innebär dock inte nödvändigtvis att gärningspersonen faktiskt döms till fängelse. Domstolen ska nämligen i första hand avgöra om straffet kan stanna vid villkorlig dom eller skyddstillsyn. En villkorlig dom eller skyddstillsyn kan även förenas med böter eller samhällstjänst.

Avgörande för domstolens bedömning är bland annat hur grov misshandeln anses vara och huruvida gärningspersonen tidigare har gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § BrB). Om misshandeln anses vara grov eller om gärningspersonen har gjort sig skyldig till våldsbrott tidigare, är det enligt min bedömning sannolikt att straffet blir fängelse om han döms.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, trots att jag inte kan ge någon säker prognos. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo