Hur hanteras ett borttappat testamente och är det brottsligt att undanhålla ett testamente?

Hej!

Jag undrar vad som händer ifall ett testamente inte "hittas/kommer fram" vid dödsfall?

Hur lång är preskriptionstiden, om det finns sådan? Jag tänker ifall man hittar testamente långt senare?

Kan man bli straffad för att undanhålla testamentet, även ifall testamentet skulle vara till ens fördel?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör testamente och ett eventuellt brott kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB) och brottsbalken (BrB).

Det finns ingen preskriptionstid avseende testamenten

Som rubriken antyder finns det ingen preskriptionstid avseende testamenten, utan dessa upphör bara att gälla i vissa särskilda fall (10 kap. 5 § ÄB). Ett testamente upphör att gälla:

* Om ett nytt testamente skrivs,

* Om det gamla testamentet förstörs, eller

* Om testator (den som upprättat testamentet) otvivelaktigt erkänner att det gamla

testamentet inte längre ger uttryck för dennes yttersta vilja.

Det finns rättsfall där även testamenten borttappade för tiotals år sedan ansetts giltiga. Om man skulle råka tappa bort ett testamente gör man därför bäst i att skriva ett nytt sådant.

En annan fråga är den om preskription avseende rätten för en person att få del i arv eller testamente (16 kap. ÄB).

Svårt att svara på vad som händer om testamentet inte kommer fram vid arvsdelningen

Det finns rättsfall där exempelvis en kopia av ett testamente tillmätts betydelse på grund av att jurister som bevittnat originalets undertecknade genom vittnesmål kunnat styrka dess innehåll, trots att en kopia egentligen inte ska anses giltig.

Svaret från min sida blir därför flytande, det finns egentligen ingen för alla fall gällande regel om hur en sådan situation ska behandlas.

Det är däremot förmodligen svårt att bevisa att ett testamente existerar, om det inte kommer fram vid arvsdelningen, särskilt eftersom det inte förs något register eller liknande över testamenten. Då löper man givetvis också alltid risken att arvet kommer att fördelas på ett sådant sätt som att ett testamente aldrig skrivits.

Skulle det senare komma fram är det inte omöjligt att det går att göra gällande, även efter att arvsdelningen ägt rum.

Det kan vara straffbart att undanhålla ett testamente

På området finns det ett rättsfall där en person dömdes för olovligt undertryckande av urkund (14 kap. 4 § BrB), efter att ha undanhållit ett testamente. Idag benämns brottet "hindrande av urkunds bevisfunktion".

Lagen gör ingen skillnad på om det är till för- eller nackdel för den som undanhåller testamentet.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning