Hur gör vi med ekonomin efter ansökan om skilsmässa?

Hej! Jag och min man har lämnat in skilsmässoansökan, hur gäller det med ekonomin nu? Delar vi lika på alla inkomster tills skilsmässan gått igenom eller hur gör vi?

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Den dagen ni lämnar in en skilsmässoansökan till tingsrätten är den så kallade brytdagen (den kritiska tidpunkten). När en bodelning genomförs ska de tillgångar och skulder som finns på denna brytdag ingå i bodelning (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Efter att skulderna avräknats på tillgångarna så ska överskottet läggas samma och delas lika mellan makarna. Enskild egendom ska inte tas med i bodelningen.

De inkomster ni förvärvar efter ansökan om äktenskapsskillnad ska sålunda inte ingå i bodelningen. Hur ni väljer att spendera era inkomster, som förvärvats efter brytdagen, är upp till er själva att avgöra. Tänk dock på att efter den kritiska tidpunkten, åläggs du och din make en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 §). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomar och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Om en make gör sig av med tillgångar, innan bodelningen slutförts och de tillgångarna skulle ingått i bodelningen, kan den andra maken kompenserar härför.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000