Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?

Hej!

Jag och min sambo äger ett radhus där vi betalat och äger 50% var. Jag har två barn sedan tidigare och han har inga barn men en bror och syster. Vi vill att den av oss som överlever får bo kvar i orubbat bo. När denne så avlider ska 50% ärvas av mina barn/hans syskon. Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga äger du och din sambo ett radhus till hälften var. Du har två barn sedan tidigare, din sambo har inga barn men en bror och en syster. Er vilja är att den som överlever den andre av er ska få bo kvar i orubbat bo. När den efterlevande av er avlider vill ni att kvarlåtenskapen ska fördelas mellan dina barn och din sambos syskon.

Den legala arvsordningen framkommer av regler i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). I första hand ärver den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga barn ärver istället den avlidnes föräldrar (och om dessa är avlidna syskon till den avlidna), (2 kap. 2 § ÄB). I sista hand ärver den avlidnes far- och morföräldrar (och om dessa är avlidna fastrar, farbröder, mostrar och morbröder), (2 kap. 3 § ÄB). Den legala arvsordningen kan till stor del frångås genom upprättande av testamente. Däremot är det inte möjligt att göra bröstarvingar helt arvlösa. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad bröstarvingen skulle ärvt om det inte funnits något testamente (7 kap. 1 § ÄB).

På din sambos sida innebär detta inget problem; om han avlider först kan du med hjälp av testamente ärva allt. Hans syskon har ingen rätt till någon laglott. På din sida har du däremot två barn. Dina barn kan välja att acceptera testamentet och att få del av arvet först när din sambo avlider, men har även rätt att påkalla jämkning av testamentet. Jämkningen innebär att även om det står att din sambo ska ärva allt och att de ska ärva först när han avlider, har de rätt att få ut laglotten (jfr 7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är, som redogjort för ovan, hälften av arvslotten. Det kan tyvärr innebära att din sambo blir tvungen att sälja lägenheten för att ha råd att lösa ut dem. Givetvis är det även möjligt för din sambo att på annat sätt lösa ut dina barn och fortsatt bo kvar i lägenheten. Det är fullt möjligt att skriva in ett sekundoförordnande i testamentet; dvs. vem boet ska fördelas mellan efter att ni båda har avlidit.

Min rekommendation är att ni tar hjälp av en jurist för att upprätta ett testamente som gör att det blir som ni vill i möjligaste mån. Om dina barn vid ditt frånfälle väljer att acceptera testamentet är det inget problem och testamentet kommer att gälla. Skulle de påkalla jämkning har de däremot rätt till sin laglott. Om din sambo avlider först kommer du att ärva honom i enlighet med er vilja, eftersom han inte har några bröstarvingar. Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglott och kan påkalla jämkning av testamente.

Om ni vill ha hjälp av en av våra jurister att upprätta ett testamente är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”