FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn30/04/2019

Hur gör man så att våra särkullbarn ärver radhuset tillsammans?

Jag och min make äger ett radhus tillsammans.Särkullbarn finns men inga gemensamma.Kan jag ge min man min del som gåva och kan han ge mig sin del som gåva? När båda är avlidna så ska arvet fördelas mellan alla särkullbarnen.Är det juridiskt genomförbart ?

Lawline svarar

Hejsan!

Lagstiftning: Ärvdabalken och äktenskapsbalken.

Jag utgår från att målet är att alla särkullbarn ska dela radhuset lika mellan varandra. Om det är detta som är målet så kommer detta inte vara några problem då lagstiftningen redan är skrivet på det vis. När ni avlider kommer en bodelning göras mellan er, vilket betyder att radhuset kommer delas mellan dig och din makes dödsbo vilket era särkullbarn hädanefter kommer att dela på. Dina barn kommer att ärva din fel av ditt dödsbo och din makes barn kommer att ärva hans dödsbo.

Se äktenskapsbalken 1kap 5§ och 9kap 1§.
Se även ärvdabalken 2kap.

Binh TranRådgivare