FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/06/2020

Hur gör man om man inte kommer överens vid bodelning?

Hej. Gift och vuxna barn. En bostadsrätt och en fjällstuga. Inga banklån på fastigheterna. Inga övriga skulder. Om båda gör anspråk på fjällstugan men i övrigt är överens. Hur gör man då? Finns det någon skiljedomstol som kan döma utifrån skäl från båda parter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad gör man om man inte kommer överens vid bodelning?

Om makarna inte kan komma överens om hur bodelningen ska ske kan de ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten. Man kan själv föreslå en person till bodelningsförrättare (denne måste självklart godkänna det) eller ange att tingsrätten kan utse en lämplig person. Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. I första hand kommer bodelningsförrättaren försöka få makarna att komma överens, men om det inte går ska denne pröva sådant som är tvistigt mellan makarna och avgöra hur problemen ska lösas (17 kap. 6 § ÄktB).

Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få arvode för det jobb denne lägger ner (17 kap. 7 § ÄktB). Detta ska makarna betala hälften vardera, om inte bodelningsförrättaren bestämmer något annat. I förhållande till bodelningsförrättaren är makarna solidariskt betalningsansvariga.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”