Hur gör jag tillägg i mitt testamente?

2021-09-22 i Testamente
FRÅGA
Vill göra ett tillägg till testamentet som gäller mina barnbarn som jag vill ska ärva en summa av tillgångarnaMåste jag ha ett specifikt formulär Eller hur går det till Tacksam svarVänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ändra hur din kvarlåtenskap fördelas när du avlider är det möjligt att göra ett tillägg till ett redan befintligt testamente alternativt upprätta ett helt nytt testamente.

Hur gör jag tillägg till testamentet?

För att göra tillägg till ett testamente krävs att man uppfyller samma formkrav som gäller för upprättande av testamente (10 kap. 6 § ÄB). För att tillägget ska vara giltigt krävs således att det upprättas skriftligen med två vittnen. I de båda vittnenas samtida närvaro ska testatorn underteckna testamentet eller vidkännas sin underskrift. Även vittnena ska sedan underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

Tillägget kan göras på det redan befintliga testamentet, men det är viktigt att formkraven uppfylls och att även tillägget bevittnas och undertecknas, annars blir det inte giltigt.

Hur kan jag annars göra?

Alternativet till att göra tillägg i testamentet är att återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt med de nya förutsättningarna.

Ett återkallande av det gamla testamentet kan göras genom att exempelvis förstöra testamentshandlingen. Ett återkallande kan också göras genom att testatorn upprättar ett nytt testamente och inkluderar en skrivelse om återkallande av tidigare testamenten. Återkallande kan också ske genom att testatorn på annat sätt otvetydigt ger uttryck för att testamentet inte längre ska gälla (10 kap. 5 § ÄB).

Om du väljer att upprätta ett nytt testamente är det återigen viktigt att uppfylla lagens uppställda formkrav för att testamentet ska bli giltigt. I det nya testamentet kan först skrivas att tidigare upprättade testamenten ska återkallas och därmed anses ogiltiga, och sedan kan de nya arvsförutsättningarna formuleras i testamentet. Testamentet måste sedan undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Sammanfattning

Det finns alltså olika sätt att gå tillväga för att ändra arvsförutsättningarna igen. Antingen gör du ett tillägg i det befintliga testamentet, eller så upprättar du ett nytt testamente med de nya arvsförutsättningarna och återkallar samtidigt det gamla testamentet. Oavsett vilket alternativ du väljer att göra så måste formkraven med skriftligen och bevittning vara uppfyllda, och du behöver inte ha något speciellt formulär.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96494)