Hur gör jag så att mina särkullbarn gynnas mest när jag går bort?

Fråga gjord 7.10. om att testamentera till mina barn / följande fannns inte i min fråga så köper en ny, enl. nedan,Jag är gift med betydligtyngre kvinna från Filippinerna,syftet med mitt testamente är att gynna mina särkullsbarn som blivit orättvist behandlade, Äger fastighet 6 mij till 100%/Jag har försörjt familjen ,boende,inget lösöre insaffat tillsammans,maka har förvärvsarbetat 13.14år och detframkom att hon utan min vetskap byggt Villa i sitt hemland, värde ca 700T skr, finansierat med hnnes lön,Vidare fritidshus som jag köpt med arvspengar, 400T kr plus rep.125t, fam.var inte så intrsserad att vara där, ingetinternet,det blev en belastning för mig med gräsklippnninh mm 2000kwm,tänkte då sälja, fick värde 550T.kr, då vill maka ändå överta huset för familjen,jag sa ok, ta det förr 400T,vilet blev av och hon fick skrivet enskild egendom dessa pengar skall jag ge mina särkllsbarn då jag betraktar pengrna som min enskilda egendom, dessa fakta var inte med i min fråga , det hus hon byggt tillhör ju boet, inga dokument har visats för mig,jag har bara besökt den fastigheten ett fåtal gånger, maka kanske tar för givet att detta hus är hennes ensamma gods,men det kanske ändrar hennes ev.basbelopp till o kr, Summorna på värden skall väl aktuella vid dödsbo,och tillgångar måste redovisas, / kvarstår att mina barn skall ärva fastigheten och det åvan nämda , två särkullsbarn och två bröstarvingar. mvh.Bertil Persson

Lawline svarar

Hejhej!

Jag förutsätter i din fråga att ditt syfte med frågan är hur du kan gynna dina särkullbarn så mycket som möjligt med de egendom som du angivit. Jag är inte samma person som svarade på din förra fråga men jag har frågan tillgänglig och beaktar denna när jag svarar på denna fråga.

Giftorättsgods och enskild egendom
Huvudregeln vid giftermål är att ni äger allting tillsammans och ska även dela allting 50/50. Det innebär att om någon går bort så kommer det ske en bodelning där den ena maken kommer att få 50% av egendomen och resterande 50% kommer att gå till den avlidnes dödsbo. Dödsboet egendom kommer sedan att delas på av den avlidnes arvingar.

Som sagt så är utgångspunkten 50/50. Undantaget är om det är enskild egendom. För att egendom ska vara enskild egendom så måste några av punkterna i 7 kap 2§ ärvdabalken, vara uppfyllda. Denna lista är uttömmande vilket innebär att enskild egendom kan inte göras på något annat sätt än denna listan. Det innebär att de pengar du fick av din maka vid försäljningen av ditt fritidshus är inte enskild egendom utan är giftorättsgods - om inte ni har specifikt skrivit detta i köpeavtalet eller annan handling och att du har separerat dessa kontanter från giftorättsgodset. Det innebär att pengarna måste vara i ett separat konto och att du måste ha en handling som specifikt säger att kontanterna ska vara "enskild egendom". Det är viktigt att orden enskild egendom är med eftersom det inte blir giltigt som enskild egendom annars.

Paragrafen lyder på följande sätt:

"7 kap 2 § Enskild egendom är

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

andra stycket: Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket".
Vad är giftorättsgods och enskild egendom enligt dina uppgifter

Enligt dina uppgifter så jag gör bedömningen att det endast fritidshuset som är din frus enskilda egendom och resten är giftorättsgods som ni ska dela lika. Din fastighet ska även delas lika - oberoende om du ägde den till 100% innan äktenskapen och även om du har betalat allting. Fastigheten behöver inte delas lika om fastigheten är enskild egendom, vilket uppfylls genom om en av punkterna ovan är uppfyllda - annars är det inte enskild egendom. Däremot kan saker göras till enskild egendom genom att ni skriver ett äktenskapsförord.

Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet kommer inte att bli aktuellt i detta fall. Prisbasbeloppet blir endast aktuellt när makar har mindre egendom än vad ni har.

Vid din bortgång
Vid din bortgång kommer därför din fastighet på 6 mkr och fastigheten i filippinerna på 700 k samt all egendom/lösöre/kontanter (förutom hennes fritidshus som är hennes enskilda egendom) delas lika. Hälften kommer gå till henne och hälften till ditt dödsbo, se 11 kap 3§ äktenskapsbalken (angående bodelning vid bortgång av en make). Dödsboets egendom (din egendom) kommer att delas lika på dina arvingar (4 barn). Om du vill ge mer till dina särkullbarn så kan detta göras. Dock kommer du endast kunna ge 75% av hela din egendom till dina särkullbarn - detta på grund av laglottsskyddet, se 7 kap 1§ och 3§ ärvdabalken.

Vilken egendom som kommer att tillfalla vem/vilka är beroende av väldigt många omständigheter. Visserligen kommer du att kunna testamentera att din vilja är att dina särkullbarn äger fastigheten (detta borde du även göra) och att dem ska ha rätt att köpa ut dina bröstarvingar. Emellertid beror detta också på om/ifall dina särkullbarn kommer att kunna köpa ut bröstarvingarna/din fru från fastigheten (om de har pengar). Din fru kommer även att äga hälften av din fastighet. Detta kan säkerställas genom att t.ex prata med allihopa om hur du vill att egendomen ska fördelas innan du går bort.

Avslutningsvis
Naturligtvis kan inte jag svara på alla dina frågor du möjligtvis kan ha genom en text men jag hoppas jag har kunnat svara på de flesta frågorna du har. För att få ett fullgott svar så rekommenderar jag att du vänder dig till en av våra jurister, det kan du göra genom att klicka här. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”