FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/07/2018

Hur gör jag om pappan till mina barn vägrar att skriva på för nya pass?

Hur gör jag om pappan till mina barn vägrar att skriva på för nya pass?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du hur du ska gå tillväga när den andra vårdnadshavaren till dina barn vägrar att skriva under för passhandlingar till era gemensamma barn.

Vad gäller enligt passlagen?

Då jag förmodar att era barn är under 18 år så krävs som regel medgivande från båda barnens vårdnadshavare.
Enligt 7 § 2 st. i passlagen så avslås en ansökan som avser pass för barn under arton år om barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass.
Synnerliga skäl kan innefatta exempelvis att den ena vårdnadshavaren befinner sig i ett annat land och det är uppenbart att den vårdnadshavarens medgivande annars skulle ha lämnats, eller om det är så att barnet är placerat på fosterhem under bestående tid.

Ett liknande fall (RÅ 1987 ref. 127) som avgjordes i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) där den ena föräldern vägrade att medverka till utfärdande av pass. Skälet till detta anförde föräldern var att den gemensamma vårdnaden fungerade dåligt mellan de båda föräldrarna. Detta ansåg inte regeringsrätten vara ett tillräckligt för att det skulle falla under synnerliga skäl.

Sammanfattningsvis

Det kan dessvärre bli svårt att få igenom en passansökan för dina barn utan den andra förälderns medgivande, om det inte föreligger ett särskilt skäl för att ansökan ändå skulle gå igenom. Du kan försöka att ändå ansöka och överklaga vid ett eventuellt avslag.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000