Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA
HejVill att ingen ska ärva det som är mitt vid min bortgång? (oavsett vad jag har ärvt för tillgångar av min sida av min familj eller av min mans sida eller har tillgångar som är lösa)Har inga barn
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort om arvsrätten
Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten består av en viss ordning som följer enligt lagen (2 kap. 1 till 3 § ÄB). Denna arvsordning innebär att om du inte har förordnat om din egendom på annat vis, till exempel genom testamente, kommer kvarlåtenskapen efter din bortgång att fördelas enligt ärvdabalkens ordning och således på det sätt du enligt frågan inte vill att det ska fördelas.

Alternativa tolkningar av din fråga
I din fråga skriver du att du inte vill att någon ska ärva det som är ditt vid din bortgång. Menar du att du inte vill att någon ska ärva dig överhuvudtaget, eller menar du att du inte vill att någon arvsberättigad släkting ska ärva dig (om sådana finns)? Om frågan är att du inte vill att din egendom ska fördelas alls efter din bortgång, kan jag inte riktigt svara på den. Det närmaste svaret jag kan ge dig angående den frågan skulle vara att du slösar så mycket av egendomen som du kan. Är frågan däremot att du inte vill att någon arvsberättigad person ska ärva dig, förklaras det nedan.

Svar på din fråga
Du kan förordna om din kvarlåtenskap genom ett testamente där du anger att din yttersta vilja är att ingen ska ärva dig. Ett testamente är som tidigare förklarat ett sätt att frångå arvsordningen enligt lagen. Eftersom att du inte har bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) finns det ingen som kan kräva ut något av kvarlåtenskapen. Ett barn skulle kunna göra det och få ut sin laglott, vilket är halva arvslotten, trots förordnande om annat i testamentet (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Du kan emellertid inte få din kvarlåtenskap att "försvinna/upplösas" eller att kvarlåtenskapen inte fördelas till någon alls, som jag påpekade i stycket ovan. Om du utesluter dina arvingar i testamentet blir Allmänna arvsfonden arvsberättigad på grund av att Allmänna arvsfonden är i princip arvinge (5 kap. 1 § och 16 kap. 2 § ÄB). Du kan även välja att testamentera din kvarlåtenskap till något ändamål som passar dig bättre, till exempel till en särskild organisation, om du finner det lämpligare.

I frågan framgår det också att du har varit gift och att din man har gått bort. Tänk på att om det vid din bortgång lever någon arvinge till din man, till exempel föräldrar, syskon eller syskons avkomling (detta gäller även barn men ni har inga barn enligt frågan), ska hälften av ditt bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter din man. Du som efterlevande maka får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla din mans arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Anledningen till detta är att du vid din mans bortgång erhöll hans kvarlåtenskap dels genom arv, dels som giftorättsgods. Huvudregeln är hälftendelning, men annan kvotdel kan följa på grund av exempelvis enskild egendom. Den del som utgör arvet erhöll du med fri förfoganderätt, om inte annat angetts i ett testamente av din man till förmån för dig, till exempel ett förordnande om att du ska erhålla kvarlåtenskapen med full äganderätt. Fri förfoganderätt betyder att du kan förfoga över egendomen som du vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning, men inte genom ett testamente. Om du erhållit din mans kvarlåtenskap genom testamente där det framgår att du ska erhålla kvarlåtenskapen med full äganderätt, får du förfoga över den delen av kvarlåtenskapen även genom testamente, och på så sätt utesluta hans sida (arvsberättigade släktingar).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91130)