FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/03/2021

Hur gör jag för att ta del av handlingar som rör min förälders förvaltarskap?

Hej, min förälder har en förvaltare. Jag vill nu som barn ta del av årsräkningen och samtliga verifikationer , underlag, kvitton.

Förvaltaren vägar att ge ut detta. Jag har väl rätt att kräva ut dessa handlingar?

Hur går jag vidare för att få ta del av handlingarna?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar till dig.


Handlingarna finns hos överförmyndaren

Förvaltaren är redovisningsskyldig i förhållande till överförmyndaren i den kommun där din förälder är folkbokförd (14 kap. 15 § och 16 kap. 2 § första stycket FB). Överförmyndaren utövar nämligen tillsyn över förvaltaren (12 kap. 9 § första stycket FB).

På grund av redovisningsansvaret ska det därmed finnas årsräkningar och annat underlag förvarat hos överförmyndaren.


Som barn har du en ovillkorlig rätt att få tillgång till handlingarna

Som barn till din förälder har du en ovillkorlig rätt att ta del av handlingarna hos överförmyndaren (16 kap. 7 § FB). Du räknas som en av din förälders "närmaste släktingar".

Därför kan du vända dig till överförmyndaren och be att få ta del av de handlingar som finns förvarade i den akt hos överförmyndaren som rör din förälder.


Sammanfattning

Du har en ovillkorlig rätt att ta del av de handlingar hos överförmyndaren som rör din förälders förvaltarskap. Du får därför vända dig till överförmyndaren i kommunen där din förälder är folkbokförd. Det brukar finnas kontaktuppgifter till överförmyndaren på kommunens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000