Hur gör jag för att få min avlidne fars samägda egendom att tas upp i bouppteckningen när samägaren inte vill medge min rätt?

Min pappa dog i september, han ägde ihop med min faster en båt. Hon påstår att hon äger den ensam och att han inte betalat henne trots att jag lånade ut pengar till honom så han kunde köpa den. Nu när jag gick igenom hans papper inför bouppteckningen så hittade jag kvitto på den och på en båtkärra. Har även talar med säljaren som sa att pappa ensam köpte båten av honom. Jag trodde att eftersom jag hittade kvittot att jag automatiskt skulle få rätt till min del. Men boupptecknaren vill inte ta ställning. Vad har jag för rättigheter? Hon ljuger och har inga belägg för sina påståenden men verkar ändå vinna.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad ska tas upp i en bouppteckning?


I bouppteckningen ska all den bortgångnes egendom och skulder tas upp. Detta framgår av ärvdabalken 20 kap. 4 §. Den initiala frågan är således om båten tillhör din fars dödsbo eller din faster, eller om det rent av föreligger ett samägandeförhållande. Att konstatera någondera parts äganderätt i den här tvisten blir i stort sett en bevisfråga, eftersom det inte verkar finnas något äganderättsbevis(förutom möjligtvis kvittot). Det finns förvisso både fastighets-, bil-, och båtregister, men dessa egendomsslag är inte sällan samägda och det framgår inte av dessa register såvida inte båda delägarna är registrerade.


Eftersom du i din fars kvarlämnade egendom hittat kvittot på båten och att båtförsäljaren även vittnat om att din far köpte båten verkar det föreligga ganska starka bevis för att det är din far som var ägare av båten. Det vore dessutom bra om du via internetbank eller dylikt kan leta upp transaktionen som kan styrka att du lånat ut pengar till din far för inköpet av båten. Om din faster inte har någonting annat än ord som styrker hennes äganderätt till båten så har du enligt min mening ett ganska bra bevisläge för din ståndpunkt.


Med anledning av detta bevisläge bör du kunna hävda att samäganderätt föreligger mellan dödsboet och din faster och att dödsboets andel ska tas upp i bouppteckningen. Om du inte kan bevisa hur stora de två parternas andelar är gentemot varandra kommer dessa att presumeras uppgå till hälften var, se samäganderättslagen 1 §. Att boupptecknaren inte vill ta ställning till detta försvårar ju dock förstås detta. Om bouppteckningen trots detta slutförs utan att båten tas upp i dokumentet finns möjligheten att en ny bouppteckning kan tas fram, en s.k tilläggsbouppteckning, om du du/ni på något sätt kan styrka att båten, eller en andel av densamme, tillhör dödsboet. Detta regleras i ärvdabalken 20 kap. 10 §.Föra talan om bättre rätt

Ett alternativ till att försöka övertala boupptecknaren är att dödsboet väcker talan mot din faster om bättre rätt till båten vid tingsrätten. Givet bevisläget utifrån din text bedömer jag, som nämnts ovan, att det finns goda utsikter att vinna en process i frågan. Framför allt om din faster inte har annat bevis för sin ståndpunkt än hennes ord.

Förutsättningarna för att kunna föra denna talan är att ni inte begärt att någon boutredningsman ska förvalta dödsboet (att det således fortfarande är ni dödsbodelägare som företräder dödsboet) och att alla (om det är fler arvingar och testamentstagare än du) dödsbodelägare samtycker till åtgärden eftersom ni alla då företräder dödsboet tillsammans. Denna behörighet för dödsbodelägarna att förvalta och företräda boet framgår av ärvdabalken 18 kap. 1 §. Om domstolen dömer till er favör i målet borde det inte vara några svårigheter att styrka samäganderätten och således ta upp båten i bouppteckningen. Om ni väljer att gå denna väg rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist för att få hjälp med diverse inlagor och domstolshandlingar. Vi på Lawline har jurister till vilka ni kan vända er om så skulle vara fallet. Ifall ni är intresserade av detta kan ni gå vidare här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!


Jag önskar dig/er lycka till med ert ärende, och om det är någonting som ni fortfarande undrar över så kan ni lägga fram dessa funderingar i kommentarsfältet nedan.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”