FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/04/2019

Hur gör jag för att ensam få ta beslut angående mitt barn när pappan bor utomlands?

Hej!

Min man bor i Egypten och är inte svensk medborgare, jag bor i Sverige med svensk nationalitet.

Han har ingen möjlighet att fylla i papper för pass,dagis etc då han för det första: Pratar inte svenska men för sist men inte minst: Inte är i Sverige och kommer inte vara det när barnet föds.

Hur gör jag för att få ta alla beslut angående barnet utan hans signatur?

Han har ingenting emot att jag ska fatta beslut själv.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna jag utgår från i mitt svar finns i föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavares rätt och skyldigheter

Ni kommer båda automatiskt att bli vårdnadshavare till barnet eftersom att ni är gifta, FB 6 kap 3 §. Som vårdnadshavare ansvarar du och din man för barnets personliga förhållanden och att barnet får sina behov tillgodosedda, FB 6 kap 2 §. Ni har också rätt (och skyldighet) att bestämma över frågor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket kan gälla exempelvis pass och dagis som du själv tog som exempel, FB 6 kap 11 §. Sådana beslut ska som huvudregel tas tillsammans av båda vårdnadshavarna.

Om den ena vårdnadshavaren är frånvarande som i ditt fall har du dock möjlighet att ta besluten ensam. Dock får du inte ensam ta beslut som är alltför ingripande och som påverkar barnets framtid i stor utsträckning. Med sådana beslut åsyftas exempelvis var barnet ska bo och vilken skola barnet ska gå på, FB 6 kap 13 §. Enligt lagen kan du ändå få ta dessa beslut själv om barnets bästa uppenbarligen kräver det. När det står att barnets bästa "uppenbarligen kräver det" är det dock ett högt krav. Jag drar ett exempel för att förtydliga konsekvenserna av detta:

Du vill att ditt barn ska byta skola och ansöker om detta. Kommunen menar att det är ett beslut som inte barnets bästa uppenbarligen kräver. I sådana fall kommer du inte själv kunna besluta om det utan din man måste också intyga att skolbytet är något som ni båda vill. Detta gör att massa krångel uppstår i och med att han måste skriva på papper som ska skickas fram och tillbaka mellan Sverige och Egypten - precis som du är orolig för. Detta gör din situation osäker eftersom du inte kan veta i förväg vilka beslut som din man måste ta med dig och vilka beslut du har möjlighet att ta själv (som barnets bästa uppenbarligen kräver).

Ensam vårdnad är en möjlighet

Eftersom din man bor i Egypten så är han att se som varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. På grund av detta skulle du kunna ansöka om ensam vårdnad för att underlätta vid beslut vad gäller dagis, pass med mera, FB 6 kap 8a §. Detta gör du genom att kontakta socialtjänsten i din kommun då det är de som kommer att ansöka till domstol om ändring av vårdnaden. Det här vill jag mena är den enklaste lösningen för dig, speciellt om planen är att din man ska vara bosatt i Egypten tills vidare. Och om han skulle bestämma sig för att flytta till Sverige och har möjlighet att utöva vårdnaden om barnet någon gång i framtiden så kan ni ändra tillbaka till gemensam vårdnad genom att skriva ett avtal om detta hos familjerätten i din kommun, FB 6 kap 6 §.

Sammanfattning

Min rekommendation är att du tar kontakt med socialtjänsten efter att barnet är fött för att få hjälp att ansöka om ensam vårdnad. Det finns vissa möjligheter för dig att ta beslut ensam, men om du exempelvis vill ansöka om pass till ditt barn och polismyndigheten nekar dig detta på grund av att de menar att barnets bästa inte uppenbarligen kräver det så är det inte så mycket du kan göra åt det. Om du istället har ensam vårdnad har du möjlighet att ta sådana beslut helt själv.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”