Hur gör jag ett tillägg i befintligt testamente?

2019-03-04 i Testamente
FRÅGA
Hur gör jag ett tillägg i befintligt testamente? Firman som upprättat det finns inte längre och originalet finns hos min syster, som är den som ärver mig. Vi ärver varandra men har inte bestämt vad som händer efter båda gått bort. Tillägget ska vara om jag är sist kvar, vem som ska ärva då.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente är den mest formbundna rättshandlingen i svensk rätt, vilket medför att eventuella ändringar i ett befintligt testamente underkastas formkrav. Ett tillägg i ett befintligt testamente görs med tillämpning av samma formkrav som för upprättande av ett nytt testamente, enligt 10 kap. 6 § ärvdabalken. Du kan i en skriftlig separat handling föreskriva "tillägg till testamente" och skriva tillägget du önskar att göra.

Eftersom det vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentsform ska användas måste testator precis som vid upprättandet av ett nytt testamente underteckna handlingen i samtidig närvaro av två vittnen, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det kan även konstateras att det inte behöver vara frågan om samma vittnen som bevittnat det första testamentet. För att inte tillägget ska tolkas som en återkallelse av det befintliga testamentet rekommenderar jag dig att i tilläggshandlingen även föreskriva att det fortfarande är din önskan att det gamla testamentet ska gälla i övriga delar som inte rör tillägget.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82649)