Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)

2021-04-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hejsan, Vi är ett sambopar som bor i hus sedan 19 år. Vi vill skriva testamente. (En av oss har ett vuxet barn.) Fick ett oväntat brev från Jamaica där en advokat uppgav att jag ff är gift med en jamaicansk medborgare. Äktenskapet ingicks 1995 under en semesterresa. Ångrade mig när jag anlände tillbaka till Sverige samma år. Skrev till vederbörande att jag ville skiljas och trodde att äktenskapet var upplöst i Jamaica??Har ej haft någon kontakt med personen sedan dess (25 år) och han har aldrig varit i Sverige. Vill naturligtvis skiljas och kan enligt advokatbyrån fr Jamaica skriva under skilsmässan via mail. Äktenskapet har aldrig registrerats i Sverige. Undrar nu om skilsmässan kan innebära att han som jamaciansk medborgare har några juridiska rättigheter enligt svensk lag dvs att kräva mig på halva min förmögenhet eller halva huset? Mvh
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att du önskar att skilja dig från den person du gifte dig i jamaica med.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om äktenskapet erkänns i Sverige samt hur du går tillväga om du önskar att skilja dig. Slutligen kommer jag beröra huruvida jamaicanen kan göra anspråk på din egendom vid händelse av att ni skiljer er.

Din fråga regleras i Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap IÄL och Haagkonventionen 1970.

kan du ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige?

Du har rätt att anhängiggöra en talan om äktenskapsskillnad i Sverige (3 kap. 2 § 2 p IÄL). Den domen som meddelas här i riket kommer också gälla här - dvs få rättskraft.

Vilken lag kommer tillämpas i ärendet?

Det är svensk rätt som kommer tillämpas som huvudregel (3 kap. 4 § 1 st IÄL).

Har din exmake något legalt anspråk på giftorätt i sverige?

Så fort du har fått dom på äktenskapsskillnaden kan inte din jamaicanska make göra anspråk på någon giftorätt i Sverige. Även utifall jamaicansk domstol skulle komma fram till något annorlunda kommer inte en sådan dom erkännas i Sverige och kan således inte verkställas.

Slutsats

Du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige och det kommer prövas utefter svensk lagstiftning. Så fort dom har meddelats i ärendet faller därmed den jamaicanska medborgarens rätt till giftorätt.

Var noga med att mailet kommer från en legitim jurist/advokatbyrå. Det är inte ovanligt med olika typer av bedrägerier som har många likheter med det du nu står inför. Innan du signerar något ska du vara noggrann med att läsa igenom avtalet och vara helt införstådd med var det är för dokument. Det kan finnas skäl att kontakta en jamaicansk ambassad eller liknande för att få det verifierat. Var även observant på om det finns några dolda avgifter eller att du förbinder dig att betala mer än vad som får anses skäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96583)