Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

Hej

Min vän har testamenterat sin bostadsrätt till mig, men han har nu hamnat på ett seniorboende. Istället för att hans bostadsrätt ska stå tom och dessutom kosta honom pengar har han skrivit ett gåvobrev till mig.

I dagarna fick han ett brev från HSB, som säger att han endast äger 50% av lägenheten och dödsboet 50% eftersom bostadsrätten av misstag inte togs upp i bouppteckningen som upprättats, när hans fru gick bort 1999. Frun hade inga barn och de var gifta när hon gick bort.

Min vän har bott ensam i bostaden sedan hennes bortgång.

1. Vad gör vi, för att styrka att han äger 100% av lägenheten? Räcker skatteverkets papper, där det står att han är efterlevande make. Hon hade inget testamente.

2. Blir hans gåvobrev/testamente till mig ogiltigt? Min vän har inga barn heller.

Brevet från HSB och Skatteverket kan jag maila om det behövs.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara de frågor du ställt nedan och avslutar sedan med att ge dig en steg-för-steg-lista med konkreta råd på hur ni bör gå till väga. Längst ned hittar du min mailadress, där du når mig om det uppstår några frågetecken.

1. Vad gör vi, för att styrka att han äger 100% av lägenheten?

Kort om dödsbo och arvsskifte

Den egendom en person äger när hen dör kallas för kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ägs av den avlidnes dödsbo som är en egen juridisk person med organisationsnummer (tänk på det som en stiftelse. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga arvingar och testamentstagare. Tillgångarna i dödsboet ska sammanställas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. När tillgångarna skiftats till dödsbodelägarna upplöses dödsboet. Så länge det finns tillgångar kvar som inte skiftats existerar alltså dödsboet.

Er situation

Eftersom din väns avlidna fru ägde halva bostadsrätten när hon gick bort blev hennes dödsbo ägare till hennes andel. Att din vän var ensam dödsbodelägare innebär inte att han per automatik blev ägare, utan bara att det var och är han som förvaltar dödsboet och dess egendom. Att bostadsrätten inte togs upp i bouppteckningen eller skiftades som arv innebär att det som tidigare var fruns andel av bostadsrätten fortfarande ägs av dödsboet som alltså fortfarande existerar. Din vän äger därmed i dagsläget endast halva bostadsrätten och kan endast förfoga över denna andel.

Det din vän behöver göra för att kunna överlåta hela bostadsrätten är alltså att först och främst själv bli ensam ägare. Som jag skrivit ovan fördelas tillgångarna i ett dödsbo till dödsbodelägarna genom arvsskifte. Eftersom andelen i bostadsrätten inte togs upp i bouppteckningen finns det en felaktighet i denna. När en sådan felaktighet upptäcks ska en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad. Tilläggsbouppteckningen går till på samma sätt som en vanlig bouppteckning och ska lämnas in till Skatteverket inom en månad efter förrättningen. (20 kap. 8 &10 § ärvdabalken) Om det känns allt för stressigt att hinna förrätta en tilläggsbouppteckning (vilken dock inte behöver vara så omfattande om detta är den enda tillgången som kvarstår) inom en månad från att felet upptäcktes så finns möjlighet att ansöka om anstånd med tiden (20 kap. 1 § ärvdabalken). Detta kan ni enkelt göra genom att ringa till Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567.

Eftersom din vän är ensam dödsboedelägare utgör bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar. Det behövs alltså inget formellt arvsskifte för att överföra äganderätten till bostadsrätten från dödsboet till honom.


2. Blir hans gåvobrev/testamente till mig ogiltigt?

Ett testamente som uppfyller alla formkrav är giltigt även om innehållet inte går att verkställa helt på grund av att personen i fråga inte äger det som är borttestamenterat. Har din vän testamenterat sin bostadsrätt till dig innebär det att så stor andel av bostadsrätten som han äger vid sin död ska fördelas till dig genom testamente.

Som jag förstår det vill din vän dock inte vänta till sin död med överlåtelsen utan hellre ge den till dig nu som gåva. Han kan enbart ge bort det han själv äger och behöver därför skriva ett nytt gåvobrev som är daterat efter att han blivit ägare av hela bostadsrätten.


Sammanfattande råd

1. Din vän behöver förrätta en tilläggsbouppteckning enligt vad jag beskrivit ovan (under fråga 1) och skicka in denna till Skatteverket. I samband med detta kan den andel av bostadsrätten som dödsboet nu äger överlåtas till din vän som arv. Blankett för tilläggsbouppteckning finns på Skatteverkets hemsida. Ni kan också beställa hem blanketten genom att ringa Skatteverkets servicetelefon på telefonnummer 020-567 000.

2. Din vän skriver därefter ett gåvobrev till dig där han överlåter hela bostadsrätten.

3. När överlåtelsen skett ska bostadsrättsföreningen underrättas. Detta sker genom att du ansöker om medlemsskap i föreningen och bifogar en kopia av gåvobrevet.

Hoppas du fått svar på dina frågor! Om något känns oklart är du välkommen att höra av dig till mig via mail, malin.gustavsson@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”