Hur går vi till väga för att ta bort min exfrus anknytning till fastighet köpt under äktenskapet?

2020-05-06 i Bodelning
FRÅGA
jag köpte en fritidsfastighet tillsammans med min bror 2007. Jag och min bror står som ägare. Jag var vid köpet fortfarande gift och separerade ett par månader efter köpet. Min ex har aldrig varit i huset och har inga anspråk på det. När jag skulle höja lånet för en renovering ville banken även ha min ex underskrift eftersom vi var gifta vid köpet. Jag undrar hur jag och min ex går till väga för att ta bort hennes anknytning till huset? Om hon eller jag avlider kan det annars uppstå oklarheter och det vill ingen av oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga köpte du den aktuella fastigheten i april 2007. Du var vid inköpet gift men skilde dig sedan december samma år. Efter korrespondens med dig har jag förstått att det inte skedde någon bodelning.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för när begäran om bodelning kan ske. Det innebär att en make även lång tid efter kan begära bodelning med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I NJA 2009 s. 437 prövades frågan när en make tio år efter äktenskapsskillnad begärde bodelning. Enligt domstolen hade maken inte förlorat sin rätt att begära bodelning trots att det gått lång tid. I NJA 1993 s. 570 uttalade domstolen att om det inte finns någon rimlig förklaring finns det ändock någon form av tidsgräns varvid maken får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett och att rätten att påkalla bodelning därmed gått förlorad. Domstolen uttalade vidare att även om någon faktisk fördelning inte gjorts, bör på ett motsvarande sätt, ett långt dröjsmål med begäran om bodelning under särskilda omständigheter kunna uppfattas som en eftergift av makens rätt i det gemensamma boet. I rättsfallet begärde ena maken bodelning 24 år efter äktenskapsskillnaden. Som redogjort för inledningsvis finns det ingen exakt preskriptionstid, men utifrån praxis kan man räkna med att en make sannolikt kan begära bodelning upp till 20 år efter äktenskapsskillnad.

I ert fall, för att det inte ska finnas någon möjlighet om krav på fastigheten (dvs. så som du beskriver det, att ta bort anknytningen) är min rekommendation att du och din exfru upprättar en bodelning. Eftersom ni verkar vara överens behöver bodelningen inte bli så "avancerad". Det föreligger en stor avtalsfrihet enligt äktenskapsbalken. Utgångspunkten, om makarna inte kan komma överens, är att allt som är giftorättsgods ska fördelas mellan makarna. Under förutsättning att det inte är till nackdel för en makes borgenärer går det däremot att frångå reglerna om makarna är överens. Borgenärsskyddet är för att en make som är hårt skuldsatt inte ska kunna göra sig av med tillgångar i bodelningen, innebärande att borgenärerna inte får betalt. Eftersom ni verkar vara överens kan ni helt enkelt göra en formell bodelning där ni gör en uppdelning utifrån egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. När ni är överens och båda har undertecknat bodelningen kan din exfru inte längre begära något ur fastigheten och banken torde vara nöjd.

Om du/ni vill ha hjälp med att upprätta bodelningen så allting blir rätt kan givetvis en av våra jurister hjälpa er. Om så är aktuellt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2670)
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?
2020-11-10 Hur ska man ställa upp en bodelning?

Alla besvarade frågor (86383)