Hur går man tillväga vid försäljning av bostadsrätt om en delägare är dement och inte kan lämna sitt samtycke?

2017-08-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Båda föräldrar på demensboende en förälder ej kontaktbar, bostadsrätt måste säljas. Föräldrarna har ett barn. Kan man sälja med bara en förälders medgivande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att båda föräldrarna äger bostadsrätten tillsammans. Då en bostadsrätt juridiskt räknas som en lös sak så är Samäganderättslagen tillämplig när det gäller föräldrarnas ägande av bostaden. Enligt 2 § i denna lag så krävs att alla delägarna ska vara enliga om olika förfoganden över bostadsrätten, exempelvis att den ska säljas. Denna lag utgör alltså ett hinder mot att bostadsrätten säljs utan bådas föräldrarnas samtycke.

Enligt 3 § samma lag så finns dock en möjlighet för den ena föräldern i egenskap av delägare att ansöka hos tingsrätten om att förordna en god man, denna gode man får då makt att förfoga över bostadsrätten på olika sätt men även att sälja bostadsrätten under tiden för förordnandet. Det finns inget hinder mot att rätten förordnar den ena föräldern till god man, men om denne också är dement så är det kanske lämpligare att en annan person utses.

Det hade funnits ett ytterligare hinder i form av Äktenskapbalken 7 kap. 4-5 §§ om det hade rört sig om föräldrarnas gemensamma bostad. Då det framgår av din fråga att föräldrarna bor på demensboende och inte i bostadsrätten så bortser jag dock från detta i mitt svar.

Du är välkommen att höra av dig om du har några ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?