Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA
Har 2 barn, min son har avsagt sig bekantskap med mig.Är ensamstående 78 år bor i hus.Min dotter hjälper mig varje vecka.Antar att jag inte kan välja bort min sons lagliga rätt om jag dör, men skulle vilja ge min dotter en större del vid bortgång.Mitt hus är i dag värt 5-6 milj. Har lån på ca 700 000 och en kvarvarande skatt på 850 000.Har förstått att jag kan fylla i ett formulär på Livsarkivet digitalt och att det gäller som ett testamente.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill att din dotter ska ärva mer än din son som du inte längre har någon kontakt med. Det framgår inte om du är gift eller inte så i mitt svar har jag utgått från att du inte är gift och att dina två barn är dina enda arvingar.

Om man inte skriver något testamente

Eftersom din fråga handlar om arv och testamente finns reglerna i ärvdabalken (här). När det inte finns något testamente fördelas arvet enligt reglerna i lagen. Enligt lagen ärver bröstarvingarna hela kvarlåtenskapen och den fördelas lika mellan dem, se 2 kap 1 § (här). Om man inte vill att ens barn ska ärva lika mycket, som i ditt fall, måste man upprätta ett testamente.

Att skriva ett testamente

För att ett dokument ska vara ett giltigt testamente finns det en del krav som måste vara uppfyllda. Om ett testamente inte uppfyller dessa krav är det ogiltigt och det innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lagen. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Med vittnenas närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller åtminstone bekräfta att det är hens underskrift. Vittnena ska sedan själva skriva under testamentet med sina namn med vetskap om att det är fråga om ett testamente, se 10 kap 1 § (här).

Alla personer får dock inte vara vittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente får inte vara testamentsvittne. Inte heller den som är gift/sambo, den som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led (t.ex. föräldrar och barn) eller svågerlag (t.ex. svär- och styvföräldrar och styvbarn) till testatorn eller dennes syskon får vara vittne. Man får inte heller vara vittne om man själv, ens make, sambo, syskon eller någon annan släkting som står i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag ärver på grund av testamentet,10 kap 4 § (här). Eftersom att testamenten inte behöver registreras krävs det att de förvaras på en bra och säker plats.

Barns rätt till laglotten


Bröstarvingarna har alltid rätt att utfå sin laglott, även i fall då det finns ett testamente. Man kan alltså inte kränka bröstarvingarnas rätt till laglotten. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § (här). Det betyder att barnen har rätt att få hälften av vad de skulle ha ärvt om det inte funnits ett testamente. Om man t.e.x har två barn är deras vardera arvslott 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Vardera barns laglott är alltså 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Man kan därför testamentera 75% till det ena barnet utan att kränka det andra barnets laglott.

Jag vill också poängtera att det faktum att ett testamente kränker en bröstarvinges laglott innebär inte att testamentet är ogiltigt. För att bröstarvingen vars laglott har kränkts ska få ut hela sin laglott måste denna begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § (här). Detta måste göras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Om jämkning inte begärs går dennes rätt till laglotten förlorad och fördelningen enligt testamentet står fast.

Sammanfattning

Det är alltså fullt möjligt att testamentera en större del av arvet till din dotter, men ha i åtanke att din son har rätt till sin laglott. Om du skriver ett testamente som kränker din sons rätt till laglott måste han ändå begära jämkning av testamentet för att få sin laglott. Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Boka tid kan du göra här.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2779)
2021-02-27 Istadarätten och universella testamentstagare
2021-02-27 Hur ska testamentet tolkas om rätt till efterarv?
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente

Alla besvarade frågor (89655)