Hur går man tillväga för att begära äktenskapsskillnad av ett utländskt äktenskap?

2017-10-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har en syrisk vän, bor i Sverige (Kungsbacka), uppehållstillstånd, ej medborgare. Fyra barn, som är medborgare. Hon läser SFI men språket är begränsat.Hon vill skiljas. Gift i Syrien. Maken finns i Saudiarabien. Han har varit här och hälsat på några gånger, senaste för mer än ett år sedan. Han hör av sig ibland, men svarar nu inte på tilltal när hon försöker kontakta honom.Hon frågade mig om jag känner någon advokat. Det gör jag inte och jag kan inte mycket om sådant här. Så min fråga är: hur får hon reda på vilka möjligheter och rättigheter hon har, var ska hon börja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol om käranden (din vän) inte är svensk medborgare men har hemvist i landet sedan minst ett år. Detta framgår av "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ". Av din beskrivning framgår att din vän har haft sin hemvist i Sverige sedan minst ett år tillbaka och alltså får svensk domstol pröva målet om äktenskapsskillnad.

Av samma lag, 3 kap. 3 § framgår att domstolen får pröva gemensam handläggning eftersom din vän har rätt att få frågan prövad av svensk domstol. Om det är så att hennes make också vill skilja sig kan alltså domstolen pröva deras gemensamma ansökan. Om maken inte vill har din vän ändå rätt att få saken prövad av svensk domstol.

Vad gäller för skilsmässa?

Rent konkret så ska din vän lämna in en stämningsansökan till tingsrätten om äktenskapsskillnad, en sådan blankett hittar du på domstolens hemsida.

Vanligtvis ska en betänketid på 6 månader löpa innan skilsmässa kan ske om det bara är den ena maken som vill skiljas. Av 5 kap. 4 § Äktenskapsbalken framgår dock att någon betänketid inte krävs om makarna har levt särskilda i mer än två år. Din vän kommer antagligen behöva lämna bevis för att de har levt särskilda.

Slutsats

Din vän har rätt att få sin ansökan om äktenskapsskillnad prövad av svensk domstol. För att göra detta ska hon lämna in en blankett om stämningsansökan till tingsrätten. Kan hon bevisa att de har levt särskilt under de senaste två åren kommer rätten antagligen att besluta om äktenskapsskillnad utan betänketid.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1090)
2021-09-28 Behöver jag betala skatt om min exmake köper ut mig ur fastigheten i samband med skilsmässa?
2021-09-28 Vem får lägenheten vid skilsmässa?
2021-09-09 Är bilen min enskilda egendom?
2021-09-07 Ska en bostad som är köpt innan skilsmässan gått igenom räknas in i bodelningen?

Alla besvarade frågor (95953)