Hur går en bodelning vid skilsmässa till och vart ska man vara folkbokförd?

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är separerad, bor i en bostadsrätt som jag köpt och jag står som ägare till den.Min fru har flyttat. Lägenheten är värd 450 000 och jag har skulder på 800 000.Vid bodelning kan min exfru kräva halva lägenheten?Sedan en undran, vart ska en som saknar fast adress vara folkbokförd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din fru ska skiljas. Ni har inte avtalat om hur bodelningen ska ske och du undrar nu om din fru kan kräva halva bostadsrätten. Dessutom vill du veta vart man ska vara folkbokförd. Svaren på dina frågor hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och folkbokföringslagen (FBL).

Vad ska ingå i bodelningen?

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB).

Eftersom att du inte skrivit något om det utgår jag från att bostadsrätten inte är enskild egendom och att den ska ingå i bodelningen. Du har dock skulder på 800 000 kr och lägenheten är endast värd 450 000 kr. Huruvida din fru har rätt till lägenhetens värde vid bodelningen beror på hur mycket giftorättsgods du har utöver bostadsrätten och hur mycket giftorättsgods din fru har. Både du och din fru ska räkna ut hur mycket giftorättsgods ni har och dra av eventuella skulder från respektive del. Det som är kvar efter detta ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Jag har ingen information om hur mycket giftorättsgods som finns så jag kan tyvärr inte svara på om du blir tvungen att lösa ut din fru.

Giftorättsgodset fördelas på lotter

Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Eftersom att du har rätt att få din egendom på din lott i första hand är det troligt att du får bostadsrätten på din lott. Om din egendom överstiger din andel i bodelningen kan du istället för att lämna ifrån dig egendom lämna motsvarande belopp i pengar till din fru.

Störst behov av bostaden

Som jag skrivit ovan har varje make i första hand rätt att få sin egendom på sin lott. Ett undantag från detta kan dock vara bostaden. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den avräknad på sin lott. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken krävs det att ett sådant övertagande kan ses som skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (11 kap. 8 § ÄktB).

En vanlig anledning för att en make ska få överta bostaden är att man har barn som bor med den maken. Du skriver inget om att det ska finnas några barn men om det gör det kan det vara en skälig anledning till att din fru får ta över bostaden. Isåfall ska den dock räknas av på hennes lott och du ska ha rätt till motsvarande belopp i pengar.

Vart ska man vara folkbokförd?

En person ska vara folkbokförd på den fastighet där man anses bosatt (6 § FBL). Man anses bosatt där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 § FBL). Du ska alltså vara folkbokförd där du sover.

Den som enligt detta kan anses vara bosatta på fler fastigheter ska anses vara bosatt på den fastighet där han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § FBL). Skulle du kunna anses vara bosatt på fler fastigheter än en är det samtliga omständigheter som avgör vart du ska anses ha din egentliga hemvist.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96397)