Hur går det till att skiljas, går det att sälja huset, vem ska bo kvar

jag vill skilja mig. Min man vill inte det. Vi äger ett hus gemensamt, han säger att han inte tänker flytta ut. Han har inte råd att lösa ut mig. Kan han vägra sälja huset och i så fall hur länge?

Hur går en skilsmässa till då vi inte är överrens, inga barn under 18 år.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaren på dina frågor finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag börjar först med frågan om hur skilsmässan går till och sedan frågan om huset.

Hur går skilsmässan till:

Om du och din man inte är överens om att ni vill skiljas så kommer det bli så kallad äktenskapsskillnad (skilsmässa) först efter en betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). Då ni inte är överens har det ingen betydelse om det finns hemmavarande barn eller inte. Betänketiden är 6 månader (5 kap. 3 § ÄktB). Kom ihåg att du behöver ånyo framställa krav på äktenskapsskillnad när betänketiden löpt ut.

Huset:

När äktenskapet upplöses efter betänketiden löpt ut ska det göras en bodelning. Då ni äger huset gemensamt så kommer ni ju i princip tilldelas er del av huset vid bodelningen. Frågan blir då istället vem som ska få huset på sin lott i den så kallade lottläggningen. Lottläggningen regleras i 11 kap. 7-11 § ÄktB. Då fastigheten är ägd gemensamt ska fastigheten tillfalla den som bäst behöver den (11 kap. 8 § ÄktB). Den som får fastigheten på sin lott blir då skyldig att betala den andre maken och även ställa säkerhet för att det är möjligt för denne att betala (11 kap 9-10 § ÄktB). Maken kan få anstånd med att betala.

Frågan om vem som ska tilldelas huset beror på flera omständigheter, men om det inte finns barn med i bilden brukar det handla om makarnas ekonomiska förutsättningar.

I ert fall är det ju inga problem eftersom du kan tänka dig att överlämna huset till din make om jag förstått rätt. Frågan är då i praktiken om du kan lita på att han betalar sin skuld.

Det finns dock en möjlighet att sälja huset mot den andre makens vilja, men då måste domstolen godkänna det (7 kap. 8 § ÄktB). I rättsfallet NJA 1991 s. 234 var det just en make som försökte få till en försäljning av bostadshuset under skilsmässan, men det godkändes inte av domstolen. Det är troligen en svårframkomlig väg.

Om ni inte kan tänka er att bo ihop under skilsmässo-tiden och du inte har möjlighet att flytta finns det möjlighet att ansöka om interimistiskt (tillfälligt) avgörande om vem som ska få bo kvar i huset under skilsmässan (14 kap. 7 § ÄktB). Den som har störst behov att bo kvar får bo kvar.

Sammanfattning:

Då ena maken vägrar skilja sig löper en betänketid på sex månader innan bodelning och lottläggning kan utföras. Du har möjlighet att vända dig till domstol för att avgöra frågan om vem som ska få bo i bostaden under tiden. Du har också möjlighet att begära försäljning av huset, men det är troligen inte en framkomlig väg.

Det bästa vore kanske ändå om du har möjlighet att flytta under tiden skilsmässan pågår och din make sedan övertar huset och på något sätt betalar av till dig.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”