Hur går det att säkerställa att redovisningsplikten följs vid skilsmässa?

Min exmake vägrar redovisa tillgångar för att skriva bodelningsavtal. Han ansökte om bodelningsförrättare, denne ville sedan ha 5000:- vardera av oss i förskott. Jag hade såklart inte så mycket pengar, eftersom jag har 0kr i årslön. Han betalade inte heller. Så det blev inget gjort. Hur får jag honom att följa redovisningsplikten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag gäller i ditt fall?

Frågor om äktenskapsskillnad, bodelning och redovisningsplikt regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer även gällande ljuga under ed använda mig av brottsbalken (BrB).

Vad för skyldigheter innebär redovisningsplikten?

Vid bodelning har makarna redovisningsplikt och måste därför redovisa sina tillgångar och skulder (9:3 ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i de tillgångar och skulder som fanns dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes och det är alltså dessa tillgångar som omfattas av redovisningsplikten (9:2 ÄktB). Redovisningsplikten gäller både giftorättsgods (de tillgångar som ingår i bodelningen) och enskild egendom. Eftersom din fråga inte rör hur en bodelning går till kommer jag inte gå närmare in på det, utan jag går direkt till redovisningsplikten.

Hur går det att säkerställa att redovisningsplikten följs?

I det fall makar är oense om hur tillgångar och skulder ska fördelas vid en äktenskapsskillnad kan en av makarna alternativt makarna tillsammans ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten (17:1 ÄktB). Dennes jobb är bl.a att vid behov se till att en bouppteckning förrättas där makarnas tillgångar respektive skulder redovisas. Om en make underlåter att lämna de uppgifter som behövs för bouppteckningen kan domstolen utdöma vite (17:5 ÄktB). Vite kan beskrivas som en slags böter som fungerar som påtryckningsmedel men som inte kräver att parten begått något brott. Det finns även möjlighet för den ena maken att begära att den andra maken bekräftar riktigheten av en bouppteckning med ed inför domstol (17:5 § 2st ÄktB). Att ljuga under ed är en straffbelagd gärning (15:1 BrB).

Jag tror att ditt bästa alternativ är att ansöka om en bodelningsförrättare som kan hjälpa till att säkerställa att din exmake redovisar sina tillgångar. Utgångspunkten är att makar står för hälften var av kostnaderna för en bodelningsförrättare (17:7 2 st ÄktB). Om du inte kan stå för din del av kostnaderna finns det möjlighet att få delar av sina ombudskostnader täckta på annat håll, vilket jag kommer förklara närmare i nästa stycke.

I vissa fall kan kostnaderna för ett juridiskt ombud täckas av det rättskydd som ibland ingår i hemförsäkringar. Därför kan det vara fördelaktigt att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se över vad rättsskyddet omfattar i ditt fall. Det går också att ansöka om s.k ersättningsgaranti hos tingsrätten samtidigt som man ansöker om bodelningsförrättare. Om domstolen beviljar en ansökan om ersättningsgaranti står staten för 5 timmar av det arbete som utförs av bodelningsförrättaren (17:7a ÄktB). En förutsättning för att du ska få ersättningsgaranti beviljad är att din andel i boet uppgår till mindre än 100 000 kr efter avdrag för skulder.

Sammanfattning och min rekommendation

Utgångspunkten är att kostnaderna för en bodelningsförrättare ersätts av makarna tillsammans, oavsett vem som ansöker. Jag skulle först och främst råda dig till att se över dina försäkringar för att se om det ingår någon typ av rättsskydd som skulle kunna täcka kostnaderna för en bodelningsförrättare. Ditt bästa alternativ tror jag hade varit att ansöka om en bodelningsförrättare och samtidigt ansöka om ersättningsgaranti. Förhoppningsvis kan kostnaden för en bodelningsförrättare uppvägas av att du kan säkerställa att din exmake redovisar sina tillgångar och att du på så vis får ut den andel du är berättigad till i bodelningen.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Du är annars välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister.

Vänliga hälsningar,

Minou Lion

Minou LionRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”