Hur gamla brott kan man anmäla?

2021-08-27 i Påföljder
FRÅGA
Jag och en vän blev utnyttjade som barn av en äldre släkting under flera år. Har försökt att förtränga det som pågick under flera år. Kan vi göra en anmälan fastän det var för över 30 år sedan? Vi har hittat brevväxling där det framkommer mycket fakta om vad som hände och vad vi förträngt. Om det inte kan väckas ngt åtal, kommer anmälan ändå finnas kvar i polisregistret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om någon kan bli dömd för något som den gjorde för över 30 år sedan, och dels (om den första frågan besvaras nekande) om en polisanmälan för ett sådant brott ändå kommer finnas kvar i polisens register. Tyvärr kan jag inte ge något konkret svar på om det du och din vän blev utsatta för kan leda till åtal eller inte då det beror på vilket sätt ni bli utnyttjade på och hur gamla ni var vid det tidpunkten. I det följande går jag emellertid igenom vad som gäller och förhoppningsvis ger det dig lite klarhet i om du kan nå framgång med ett åtal eller inte.

Inledningsvis kan jag dock kort svara på din andra fundering om polisanmälningar sparas. Alla anmälningar som kommer inte till polisen sparas i deras anmälningssystem. Däremot kan man inte vända sig till polisen och fråga om huruvida en person har blivit polisanmäld eller inte.

Preskriptionstid för olika typer av brott

Så fort ett brott har begåtts börjar dess preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden kan beskrivas som den tid en åklagare har på sig att väcka åtal för ett brott för att det ska vara möjligt för målet att gå till domstol och för att gärningsmannen eventuellt ska dömas. Olika typer av brott har dock olika lång preskriptionstid. Generellt sett kan sägas att ju grövre ett brott är, desto längre tid har man på sig att åtala personen den misstänkta personen.

Reglerna om preskriptionstid finns i brottsbalken (hädanefter förkortat BrB).

1. För brott som inte kan leda till fängelse i mer än ett år gäller en preskriptionstid om två år. Exempel på sådana brott är olaga hot och ofredande.

2. För brott som kan leda till ett längre fängelsestraff än ett år men inte mer än två år gäller en preskriptionstid om fem år. Exempel på sådana brott är misshandel av normalgraden och olaga tvång.

3. För brott som kan leda till ett längre fängelsestraff än två år men inte mer än åtta år gäller en preskriptionstid om tio år. Exempel på sådana brott är grovt olaga hot, grov misshandel och grovt olaga tvång.

4. För brott vars svåraste straff är fängelse på viss tid över åtta år gäller en preskriptionstid om 15 år. Exempel på ett sådant brott är synnerligen grov misshandel.

5. För brott som kan leda till fängelse på livstid gäller en preskriptionstid om 25 år. Exempel på ett sådant brott är grov mordbrand.
(35 kap. 1 § BrB)

Brott som aldrig preskriberas

Det finns dock vissa brott som aldrig preskriberas och som det med andra ord således inte finns någon tidsbegränsning för åtal av. Exempel på sådana brott är våldtäkt eller grov våldtäkt, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. Våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn är också exempel på brott som inte preskriberas. (35 kap. 2 § 1 st. BrB)

Viktigt att notera är dock att det nu sagda om brott som inte har någon preskriptionstid endast gäller om gärningsmannen är 21 år eller äldre. Om en gärningsman vid tidpunkten för ett brott var yngre än 21 år gäller preskriptionstiderna såsom jag beskrev dem under rubriken " Preskriptionstid för olika typer av brott" här ovan. (35 kap. 2 § 2 st. BrB)

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är fullt möjligt att anmäla brott även om preskriptionstiden har löpt ut, det kommer dock inte kunna leda till att någon blir dömd för det anmälda brottet.

Vill du göra en polisanmälan kan du läsa mer om hur du bör gå tillväga på polisens hemsida här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96481)