FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/10/2018

Hur gå tillväga för att särkullbarn och gemensamma barn ska ärva lika?

Vi har 2 barn ihop och jag har 1 barn vid sidan om. Vi vill att dom ska ärva lika. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer i behandlingen av din fråga utgå ifrån att du och din partner är gifta och således utgör makar enligt 1 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Reglerna om arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Kort om den legala arvsordningen

De personer som är berättigade till arv efter den avlidne delas in i tre olika arvsklasser som ärver i turordning. Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). När en person avlider så kallas den egendom som blir kvar och som tillhört den avlidne för kvarlåtenskap.

Enligt 3 kap. 1 § ÄB gäller som huvudregel att efterlevande makes arvsrätt går före eventuella arvingar förutsatt att den avlidne inte efterlämnar någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge – ett så kallat särkullbarn (ditt barn "vid sidan om"). Särkullbarn har rätt att ärva sin laglott direkt men kan även välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Särkullbarnet har då rätt till efterarv efter den efterlevande maken 3 kap. 9 § ÄB.

Enligt den legala arvsordningen har alltså era gemensamma barn rätt att ärva både dig och din partner medans särkullbarnet enbart har rätt att ärva dig.

Vad kan ni då göra för att alla barnen ska ärva lika?

Ni kan upprätta testamenten som frångår bestämmelserna i ÄB. Det är möjligt så länge ni inte inkräktar på någon av barnens laglotter, dvs barnens lagstadgade rätt att ärva hälften av sin arvslott 7 kap. 1 § ÄB. Det här åstadkommer ni genom att skriva i era testamenten att bröstarvingen/arna till den först avlidne ska få ut sin laglott i samband med det första dödsfallet och att resterande förmögenhet ska delas lika mellan era gemensamma barn och ditt särkullbarn när den kvarlevande maken avlider. Notera dock det jag tidigare nämnt ovan, barnet du har vid sidan om – särkullbarnet – har rätt att få ut sin laglott direkt. Det gäller oavsett vad som anges i ett testamente om du är den som avlider först enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Avslutningsvis rekommenderar jag er ta hjälp av en verksam jurist när ni upprättar era testamenten. På så vis kan ni försäkra er om arvet efter er båda verkligen fördelas i enlighet med er vilja. Lawline erbjuder juridisk rådgivning och du kan boka ett möte genom att klicka här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Johan HeimanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000