FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/12/2020

Hur fungerar utökad frigång?

Hej! Om man är dömd till 18 månaders fängelse när har man möjlighet att ansöka om utökad frigång och hur fungerar det? Är det olika från anstalt till anstalt? Detta gäller öppen anstalt klass 3. Alltså när kan man tidigast komma ut på något sätt om man sköter sig och man har arbete och bostad? Kan man få omvandla sitt straff efter en tid på anstalt om man sköter sig för att komma tillbaka till arbete där arbetsgivaren vill att man kommer tillbaka så fort som möjligt pga brist på utbildad personal.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utökad frigång regleras i 11 kap. Fängelselagen (FängL).

Utökad frigång

Utökad frigång innebär att den intagne under kontrollerade former avtjänar sitt fängelsestraff i sin bostad. Frigången får beviljas om minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. Det krävs vidare att det inte finns en risk för att den intagne kommer begå brott under tiden. Dessutom ska den intagne ha tillgång till en bostad, som ska ha godkänts av kriminalvården. Slutligen krävs att den intagne utför arbete, utbildar sig eller får behandling (11 kap. 5 § FängL). Alla kraven måste vara uppfyllda och vilken typ av anstalt det är fråga om har ingen betydelse.

Detta gäller i ditt fall

Enligt bestämmelsen kan man tidigast beviljas utökad frigång efter minst halva strafftiden, dock då minst tre månader har avtjänats. Eftersom straffet i fråga är 18 månader kan frigången beviljas efter tidigast 9 månaders avtjänande förutsatt att övriga förutsättningar såsom bostad, arbete eller dylikt och ingen risk för misskötsel är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?