Hur fungerar särkullbarnets efterarsrätt?

2021-04-09 i Efterarv
FRÅGA
När det finns 2 st bröstarvingar och 1 st särkullbarn. Särkullbarnets mamma gick bort för 10 år sen. Nu har bröstarvingarnas pappa gått bort. Särkullbarnet ska ha ett efterarv enl. kvotandel på 10%. Min fråga är:Ska bröstarvingarnas laglott räknas av från arvslotten innan särkullbarnet får sin kvotandel?Ex arvslott 1000kr / bröstarvingars laglott 50% =500kr särkullbarn 10% av 500kr=50kr resterande 450kr till bröstarvingarna.) Eller ska särkullbarnet ha 10% på hela arvslotten?
SVAR

Hej!

Tack för att du skickar in din fråga till Lawline!

Din fråga handlar om arvsrätt och därför är det ärvdabalken som ska användas för att lösa frågan.

Vad är ett särkullbarn?

Ett särkullbarn i lagens mening är ett barn som den avlidne har i sitt tidigare äktenskap. Om ex. Anna och Bertil är gifta och har barnet Camilla, är särkullbarnet ett barn som Bertil har med någon annan än Anna från exempelvis ett tidigare äktenskap.

Hur fungerar arv för särkullbarn?

Huvudregeln för arv är att den efterlevande maken får barnens arv med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken i stort sett kan göra vad som helst med tillgångarna förutom att testamentera bort det. Barnen får då en efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv när den efterlevande maken avlidit. Undantag finns däremot för särkullbarn som får ut sitt arv direkt och inte behöver vända på att den efterlevande maken ska avlida. Självklart ärver särkullbarnet endast från den maken som är förälder till barnet och arvet förutsätter därför att det är den maken som ska avlida för att särkullbarnet ska få sitt arv (3 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarnet har däremot en möjlighet att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken. Detta innebär att arvet som särkullbarnet ska få istället ges till den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 9 §). Jag antar att det är detta som har hänt i ditt fall, då särkullbarnet annars hade fått ut sitt arv direkt när mamman gick bort 10 år sedan. När särkullbarn gör detta så får de rätt till efterarv på samma sätt som de gemensamma barnen (3 kap. 2 och 9 §). Detta innebär att arvet från pappan ska fördelas lika mellan alla tre barn.

Vad är laglotten?

Laglotten är den halva arvslotten och arvslotten beräknas genom att dela tillgångarna på andel arvtagare (barn). Om t.ex. arvets värde är 150 000 kr och det finns tre barn är arvslotten 50 000 kt (150 000 kr / 3 barn) och laglotten då 25 000 kr (50 000 / 2). Laglotten är den del av arvet som man är berättigad till och denna delen kan därmed inte testamenteras bort (7 kap. 1 ÄB).

I och med att särkullbarnet ska få sin andel beräknad på samma sätt som de gemensamma barnen blir alltså deras andel av arvet beräknade på samma sätt. Se exemplet ovan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?