FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/04/2018

Hur fungerar övertaganderätten av bostad?

Min son äger huset själv och betalar alla kostnader och dom har även skrivit kontrakt på att hon inte kräver något av huset oss en jurist. Nu har dom även en son. Min undran är de här med besittningsrätt när man har barn, om hon har rätt att bo kvar och han får lämna ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beroende på om din son är gift eller sambo med kvinnan är det olika rättsregler som blir tillämpbara och i brist på denna information kommer jag således att förklara båda scenarion.

Samboförhållande

När ett samboförhållande upphör har parterna rätt att påkalla bodelning enligt 8 § sambolagen. I den bodelning ska gälla samboegendom vilket är enligt 3 § sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Om din son och kvinnan är sambos förmodar jag att det är ett samboavtal som författats som förskriver att hon avstår från att påkalla bodelning vid samboförhållandets upphörande eller att viss egendom av bostaden och bohaget inte ska ingå i bodelningen. Detta är således rättsenligt och finns föreskrivet i 9 § sambolagen. Avtalet ska ha upprättats skriftligen och skall ha undertecknats av båda samborna för att vara ett giltigt samboavtal.

Det finns dock ett undantag som man inte kan avtala bort i 22 § sambolagen. Den föreskriver att om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden, gäller både hyresrätt och bostadsrätt, har den andra sambon som inte innehar bostaden rätt att ta över bostaden när samboförhållandet upphör. Förutsättningarna för det är att den andra sambon behöver bostaden bäst och att övertagandet med hänsyn till omständigheterna anses skäligt. Anspråket måste framställas senast ett år efter samboförhållandet upphörande. I denna skälighetsbedömningen väger man in om samborna har barn tillsammans och i synnerhet om den andra sambon har ensam vårdnad över barnet.

Obs! 22 § sambolagen är dock begränsad till hyresrätt och bostadsrätt, alltså är den inte tillämplig på din son hus. Det innebär således att kvinnan inte har rätt att överta bostaden även om hon försöker påkalla 22 § sambolagen är den inte tillämplig om de är i ett samboförhållande.

Äktenskap

Om din son och kvinnan är gifta antar jag att det är ett äktenskapsförord som har författats som föreskriver att huset är enskild egendom. Det innebär att huset inte ska ingå i eventuell bodelning vis äktenskapsskillnad. När makarna ska separera ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Bodelning behöver dock inte göras om all egendom är enskild och om ingen begär att få överta bostaden och bohaget.

Det finns dock ett undantag även om ett äktenskapsförord finns. I 11 kap. 8 § äktenskapsbalken föreskrivs det att den make som behöver bostaden bäst och det ska vara i övrigt skäligt med hänsyn till omständigheterna har rätt att få bostaden på sin lott. Att den ena maken får ensam vårdnad över ett gemensamt barn väger till fördel för denne. Detta innebär således att om en bostad görs till enskild egendom genom äktenskapsförord kan detta bli föremål för övertagande om den andre maken är i behov av det. Däremot om bostaden skulle varit en gåva eller arv genom testamente med föreskrift om enskild egendom skulle ett övertagande inte kunna bli aktuellt. Detta gäller oavsett om det är en fastighet, bostadsrätt eller en hyresrätt.

Slutsatsen är att om de är sambos finns det ingen möjlighet för kvinnan att överta bostaden. Om paret är makar finns det en möjlighet till övertagande av bostad om kvinnan är i bättre behov och efter att en skälighetsbedömning har gjort. Den överlåtande maken ska kompenseras för värdet på bostaden.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000