Hur fungerar giftorättsgods och enskild egendom i förhållande till testamente?

2019-11-14 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min make ingick äktenskap under oktober månad innevarande år. I samband med detta skrev vi äktenskapsförord några månader innan vigseln. Vårt äktenskapsförord är utformat enligt följande: att min makes samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara giftorättsgods, att mina samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara min enskilda egendom. Äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket. Min make upprättade dock tidigare ett testamente, och i vilket han bl a testamenterade en summa till en hjälporganisation, vilket jag naturligtvis inte har någonting emot. Min fråga är dock: gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fungerar en bodelning?

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider, ska som huvudregel en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs samman och man gör avdrag för skulder. Vad som återstår efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Vad testamenterar man bort?

Om en av makarna avlider blir det giftorättsgods som finns kvar på hans sida efter bodelningen + hans eventuella enskilda egendom hans kvarlåtenskap. Det är från kvarlåtenskapen testamentsförordnande delas ut.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om hur deras egendom ska behandlas vid en bodelning. Giftorättsgods ingår i bodelningen medan enskild egendom inte gör det. Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska respekteras. Skulle ett äktenskapsförord vara väldigt ofördelaktigt för någon av makarna eller är oskäligt pga. omständigheterna det tillkommit i kan någon av makarna eller dödsbodelägare till den avlidne maken påkalla jämkning av äktenskapsförordet (12 kap. 3 § ÄktB). Regeln tillämpas dock mycket restriktivt och HD har bara prövat ett sådant fall en enda gång och kom fram till att jämkning inte skulle ske.

Gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?

Giftorättsgods och enskild egendom är något som bara påverkar bodelningen som sker när ett äktenskap upplöses. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom påverkar inte arvsfördelningen som görs efter bodelningen.

När ett äktenskap upplöses genomförs först en bodelning. Det den avlidna maken har kvar på sin sida efter en likadelning av giftorättsgodset + hans eventuella enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap. Testamentsförordnande och arv utgår sedan från kvarlåtenskapen, dvs när giftorättsgodset delats upp.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82647)