FrågaPROCESSRÄTTDomstol10/08/2022

Hur fungerar förlikningsavtal?

Hej, jag har haft en tvist med ett företag där vi tillslut väljer att ingå förlikning. När jag får förliknings avtalet så ifrågasätter jag en del saker men väljer ändå att posta in avtalet till deras ombud. Plötsligt så säger de att de backat ut. Även om jag skrivit under avtalet och postat det till motparten . Är det lagligt från bolaget sida? Och vad kan jag göra ? Kan jag stämma dom ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hur fungerar förlikningsavtal?

Generellt gäller att ett avtal är bindande då ena parten ger ett erbjudande som den andra parten accepterar. Om en av parterna bryter mot det som avtalats, exempelvis genom att vägra verkställa de förpliktelser man åtagit sig i avtalet, så innebär det att den parten begår ett så kallat avtalsbrott. Om så är fallet kan den andra parten gå till tingsrätten och begära verkställighet av avtalet. 


Ett förlikningsavtal är ett särskilt sorts avtal. Det kan upprättas på grund av att två parter hellre vill komma överens om något tvistigt på egen hand än att behöva gå till domstol med det. Det som sker i praktiken blir alltså att man möts på mitten. Det speciella med förlikningsavtal är dock att de kan stadfästas av domstolen (17 kap. 6§ Rättegångsbalken). Resultatet av det blir att tvisten inte kan prövas i domstol på nytt. 


Låt säga som exempel att två parter skriver ett förlikningsavtal som de begär ska stadfästas av domstolen. Detta sker och domen vinner laga kraft efter tre veckor, det är alltså inte längre möjligt att överklaga domstolens beslut. Om en av parterna därefter skulle skicka in en stämningsansökan gällande tvisten, så kommer den att avvisas av domstolen - just eftersom saken redan prövats och inte får prövas igen. En förlikning som stadfästs kan användas som en exekultionstitel. Det innebär att den ena parten kan begära verkställighet, det vill säga kräva att motparten faktiskt ska följa det som följer av det stadfästa förlikningsavtalet.


Motsatsvis innebär det att om parterna inte stadfäster ett förlikningsavtal, så får domstolen pröva tvisten på nytt om en av parterna eller båda två begär det. Detta innebär i ditt fall att motparten kan ta upp tvisten i domstol, trots ert förlikningsavtal. Du kan heller inte gå till domstolen och begära verkställighet av det som står på pappret, eftersom avtalet inte är stadfäst. Om tvisten tas upp på nytt i tingsrätten får domstolen göra sin egen bedömning av fallet och ta ett självständigt beslut.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo